Mátyás király várnagya meg a franciák

Egyszer az összes királyok meg fejedelmek Visegrádon gyűléseztek. Mátyás király nem győzte dicsérni az ő magyar népét. Azt mondta a francia király: -Úgy szeretnék már látni egy igazi magyart! Mátyás mindjárt üzent a várnagynak, hogy öltözzön fel magyarosan, úgy ahogy szokás s aztán jöjjön a…A cinkota nagyicce története

A cinkotai plébános püspök szeretett volna lenni. Meg is írta Mátyás királynak, hogy így, meg úgy, ő már eleget plébánoskodott, a király tegye meg püspöknek. Mátyás király megüzente, hogy püspök lehet, ha megfelel az ő három kérdésére: Hol kel fel a nap? Mennyit ér a…Mátyás király és a kolozsvári bíró

Hol volt, hol nem volt, Kolozsváron élt egy kegyetlen bíró. Egyszer Mátyás királynak fülébe jutott, hogy ez a bíró mint sanyargatja a szegény népet. Mátyás király szerette a szegényeket és pártolta őket. A gazdagokat gyűlölte s sokszor móresre tanította. Most hát hamarjában Kolozsváron termett, hogy…Mátyás király meg az eszes lány

Egyszer Mátyás király Visegrád alatt vadászgatott. Az erdőben találkozott egy takaros leánnyal, aki kosarat vitt a fején. -Hogy hívják? Hová meg? Mi van a kosarában? – kérdezte Mátyás. A leány nagyot kacagott, s a három kérdésre egy szóval válaszolt: -Esztergomba! A királynak tetszett az okos…
Az elégedett ember

Egyszer Mátyás király legkedvesebb szolgája nagyon megbetegedett. Hívtak oda tudósokat, doktorokat, vénasszonyokat, de senki, nem tudott segíteni rejti. Azt mondta egy vén kuruzsló: -Felséges királyom akkor gyógyul meg a szolgája, ha egy elégedett ember ingébe megtörölközik. Nosza, a király szétszalasztotta az országban a szolgáit, hogy…Mátyás király és a siratóasszony

Valamikor, ha meghalt valaki, illett elsiratni. Ilyenkor a rokonok, a barátok sírva, énekelve felsorolták az elhunyt összes jó tulajdonságait, jó cselekedeteit. A rosszról illett megfeledkezni. Azt tartották, hogy halottról jót, vagy semmit! Voltak siratóasszonyok is, akik fizetségért siratták el a jómódú elhunytat. Egyszer Mátyás király…Mátyás király és az álnok gyászoló

Egy kapzsi embernek meghaltak a testvérei. Addig pereskedett a gyermekeikkel, hogy végül minden vagyont megszerzett magának. Amikor az örökséget birtokba vette, fekete gyászba öltözött, hosszú szakállt növesztett, úgy járt kelt a világban, mint akinek mély gyásza van. Mátyás király ismerte viselt dolgait, álnokságát, amivel kifosztotta…Mátyás király a szegény ember temetésén

Egyszer Mátyás király kitekintett a palotája ablakán. Amint ott nézelődött, látja, hogy egy gyalulatlan deszkakoporsóban valami szegényt visznek temetni. Nem ment utána gyászoló sereg. Se rokonok, se barátok. Éppen csak négy koporsóvivő, a pap meg a kántor. -Szegény ember! Még a temetésére se jött el…Mióta kell az üres szekérnek kitérni a terhes elől?

Egyszer Mátyás király találkozott egy szegény jobbággyal, aki a karcagi malomba igyekezett őrletni. Tíz zsák búza volt a szekéren. Csak úgy nyekeregtek a kerekek a nagy teher alatt. Mátyás király felkérdezkedett a szekérre s beszélgetni kezdett a jobbággyal, hogy s mint megy a sora? Milyen…