Skip to content

Mátyás király és a tisztesség

  Mátyás királynak volt egy furcsa szokása. Mindennap elvitette magát egy kétkerekű kocsin sétálni. Azt a kocsit mindig másik ember húzta. Utoljára, már mindenki megsétáltatta a királyt, a szegény emberre került a sor a sétáltatásában.

  Jelentkezett a királynál:

  -Adjon isten, felséges királyom!

  -Fogadj isten, fiam. Na, eljöttél te is megsétáltatni engem?

  -Én igen! – mondja a szegény ember.

  Befogódzott a kocsi hámjába s már indultak is végig a városon. Ahogy mentek, a szegény ember folyton-folyvást hátranézegetett. Egyszer Mátyás király megsokallotta a dolgot, megkérdezte.

  -Ugyan, fiam, mit nézegetsz te örökké hátrafelé?

  -Nézem a kerekeket – válaszolta a szegény ember.

  -S hát azokat mi a fekete fenéért nézed olyan erősen? – tudakolta a király.

  -Azt nézem, hogy milyen érdekes dolog ez a kerék.

  Megyen a eléfelé, s a küllők benne egyszer fenn, s egyszer lenn. Egyszer fenn, s egyszer lenn. Olyan ez, mint az ember élete.

  -Hát ezt miért mondtad?

  -Azért -, magyarázta a szegény ember – mert így van a szerencsével is.

  Egyszer fenn, s egyszer lenn. Most felséged ül, fenn a kocsin, s én kell húzzam. Ez bizony nem valami nagy tisztesség a számomra.

  -Hát mi lenne a tisztesség, te szegény ember? –kérdezte a király.

  -Hát, az lenne most a tisztesség, ha visszafelé én ülnék a kocsikába, felséged húzná – felelte a szegény ember.

  Nagyon kacagott a király. Erősen tetszett neki a szegény ember bölcsessége. Azt mondta neki:

  -Na, te szegény ember! Legyen meg a tisztességed! Ülj fel a kocsira, most én húzlak hazáig.

  A szegény ember nagy büszkén felkondorodott a kocsira. Csudálkoztak a népek, hogy a király húzza a kocsit, s a szegény ember ül fenn az ülésen.

  Otthon Mátyás jól megajándékozta a szegény embert, mert semmi se szeretett jobban, mint az okos embereket.

  Pin It on Pinterest