Cicamica

Cicamica (népmese)

A cicamica fogott egy egeret. Addig-meddig, míg elszakította a farkát. Elmegy hozzá az egér, azt mondja: – Adjál nekem farkincát! Azt mondja a cicamica: – Eredj, hozzál nekem a tehéntől tejcsikét, akkor adok neked farkincát! Elmegy az egér a tehénkéhez. – Te tehénke, adjál nekem tejcsikét, a cicamicának adom, cicamica…


A molnárinas és a macska

Grimm: A molnárinas és a macska

Itt sem volt, ott sem volt, de valahol még is volt, volt egyszer egy malom, abban egy molnár, a kinek nem volt sem felesége, sem gyermeke, csak két molnár legény s egy inasocska mellette. Azt mondja egyszer a molnár a legényeknek: – Halljátok-e, legények, én már megöregedtem, a tűzhely mellett…


Nőnap

Tóth István: Nőnap

Hallottad már anyukám? Most tudtam meg éppen Nőnap van, mint eddig is volt már minden évben. Mondta is az óvónéni, Hogy ma világszerte minden anyut, minden nőt Forrón ünnepelnek. Ma én magam felmosok, Elmegyek a boltba, S neked kötök a mezőn Virágot csokorba. Nem olyan nagy munka ez, Hamar készen…


A kapzsi kutya

A kapzsi kutya

Egy napon a telhetetlen és gonosz kutya az utcákon kóborolt, amikor egyszer csak finom illat csapta meg az orrát. A mohó eb a szag nyomába eredt, és váratlanul egy kisebb kutyával találta magát szembe, aki jókora húsos csontot tartott a szájában. A nagy kutya vicsorgó fogakkal mordult a kicsire, az…


A palackba zárt szellem

Grimm: A palackba zárt szellem

Volt egyszer egy szegény favágó. Törte magát, dolgozott kora reggeltől késő estig. Mikor már megtakarított némi pénzecskét, így szólt a fiához: – Egyetlen gyermekem vagy, rád akarom fordítani, amit az arcom verejtékével kerestem. Eredj a városba, tanulj meg ott valami rendes tudományt; akkor többre viheted, mint én, és engem is…


Kajlatapsi

Fésűs Éva: Kajlatapsi

Kajlatapsi olyan lusta volt, mint az útszéli kő. Az sem mozdult, csak ha valaki odébb lökte. Kajlatapsi is naphosszat feküdt volna a zizegő vetés gyöngeszép árnyékában, ha szomszédai oldalba nem bökik: — Hé, Kajlatapsi, indulás! Megyünk répát egyelni! Kelletlenül tápászkodott fel, és beállt a sor végére, egy nagyothalló öreg nyúl…


Miért piros a pipacs?

Hárs László: Miért piros a pipacs?

Hol volt, hol nem volt, valaha régen, régi időkben volt egyszer egy szántóföld. Szántóföld szélén, ároknak partján tengődött egy szál haloványkék pipacs. Úgy ám, haloványkék! Mert akkoriban, réges-régen, az az első szál pipacs, amely kidugta fejét a földből, haloványkék szirmokat tárt a nap felé, tán mindmáig haloványkék is marad, ha…


A hűséges szolga

Grimm: A hű szolga

Hol volt, hol nem volt, hetedhétországon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy öreg király. Ez a király egyszer nagyon megbetegedett, leesett a lábáról, ágyba került s onnét többet fel sem is kelt. Mikor érezte, hogy közelget a halála, ágyához hívatta az ő hű öreg szolgáját, Jánost s mondta neki:…


Piros sapkácska

Grimm: Piros sapkácska

Volt egyszer egy kis leányka, egy nagyon kedves kis leányka, a kit mindenki szeretett. Különösen a nagyanyja szerette ezt a kis leánykát: ha lehetett volna minden szépet rárak erre a kis leányra, annyira szerette, becézte. Egyszer egy piros bársony sapkácskát ajándékozott neki a nagyanyja s mert ez nagyon jól állott…


Mindentudó doktor

Grimm: Mindentudó doktor

Volt egyszer egy szegény ember, Rák volt az ő neve. Ez a szegény ember egyszer bevitt a városba egy szekér fát, azt eladta egy doktornak. A doktor éppen asztalnál ült, mikor a fa árát kifizette s a szegény ember majd felfalta szemével a sok finom ételt, italt, mi az asztalon volt. Gondolta…