Mátyás király meg a fiatal bíró

Mikor Mátyás király az országban járt-kelt, elvetődött egy faluba. Amint beért, mindjárt látta, hogy ott valami nincs rendben. Az utcák szemetesek, a kerítések düledeznek, a templom torony félredűlt. Kóbor kutyák grasszálnak fel s alá. Mátyás világ életében szerette a rendet, mint hát nagy haraggal a…Mátyás király rózsát nyitó ostornyele

Valamikor, régen, úgy választották a királyokat, hogy a koronát felrepítették jó magasra, akinek a fejire esett, az lett a király. A koronának olyan varázsereje volt, hogy felrepült, s annak a fejire szállt, aki a legjobban megérdemelte. Egy nap meghúzták Budán a harangokat, királyválasztás lesz. Tülekedtek…Hogyan került a holló Mátyás király címerében?

Mátyás ifjú korától igen nagy vitéz volt. Sokat csatázott mindenféle ellenséggel. Egyszer, hogy, hogy nem a poroszok fogságába került. A porosz vezér úgy gyűlölte, annyira haragudott rá, hogy megparancsolta a katonáinak: – Mátyást minden nap fogjátok eke elé! Hadd szántsa a hegyoldalakat. Bánja meg azt…Mátyás király és a szegény tanító

Egyszer Mátyás király egy faluban megesteledett. Kérdezősködött, hogy hol szállhatna meg éjszakára. Innen is, onnan is tovább küldték. Szegény vándorból nem sok hasznot néztek ki a falusiak. Azt mondja neki a kocsmáros. -Menjen a tanítóhoz, az biztos, hogy befogadja! El is ment Mátyás s a…Mátyás király megköszönte a szállást

Egyszer Mátyás király rongyos ruhában, egy rossz kocsin, gebe lóval járt faluról falura. Hogyhogy nem, egy kátyúban nagyot reccsent a hátsó bal kereke s összetört. Kivette Mátyás a kereket, felvette a hátára s elindult egy bognárt keresni. Kiderült, hogy abban a faluban nincs bognár. Mehetett…Kell-e a nádnak eső?

Egyszer Mátyás király az embereivel az országot járta. Nagy szárazság volt. Poros úton, szomjasan, éhesen poroszkáltak Buda felé. Az út mentén nagy nádas volt. A nád között víz csillogott. Megszólalt Mátyás király: -Milyen szép nád! Ej, de kellene egy jó eső! Ha ez így megy…Mátyás király és a török basa

Mikor Mátyás király a törökkel hadakozott, egyszer török ruhába öltözött. A vállára vett egy zsák árpát s elvegyült az árusok között, akik a várba igyekeztek portékájukkal. Be is jutott a várba, minden baj nélkül. A basa sátora közelében letette a zsákját, s egész nap ott…Mátyás király hazajárt

Száz esztendőkkel azelőtt halott volt már Mátyás király. A magyar népnek soha többé olyan nagy király nem adott az Isten. Rabigát rabiga után kényszerítettek a nyakába. Hol a török, hol a német sanyargatta az országot. Legjobb fiai hiába véreztek, hiába küzdöttek, nem bírták felemelni a…Mátyás király várnagya meg a franciák

Egyszer az összes királyok meg fejedelmek Visegrádon gyűléseztek. Mátyás király nem győzte dicsérni az ő magyar népét. Azt mondta a francia király: -Úgy szeretnék már látni egy igazi magyart! Mátyás mindjárt üzent a várnagynak, hogy öltözzön fel magyarosan, úgy ahogy szokás s aztán jöjjön a…A cinkota nagyicce története

A cinkotai plébános püspök szeretett volna lenni. Meg is írta Mátyás királynak, hogy így, meg úgy, ő már eleget plébánoskodott, a király tegye meg püspöknek. Mátyás király megüzente, hogy püspök lehet, ha megfelel az ő három kérdésére: Hol kel fel a nap? Mennyit ér a…