Mátyás király napszámba dolgozott

Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 0 Átlag: 0]

Amint Mátyás vándorolt, egyszer egy nagy építkezéshez érkezett. Beállt napszámosnak. Amikor a pallér, a fő építőmester felvette, azt mondta neki:

-Te naplopó! Ha nem dolgozol rendesen, akkor megbotozlak, aztán kergetlek el.

Mátyás nem szólt semmit, munkába állt. A pallér az álláscsinálókhoz tette. Hatalmas fenyőszálakat kellett cipelnie. Szegény Mátyás király, majd megszakadt, úgy igyekezett. A többiek csak keveset dolgoztak. Csak nevettek Mátyáson, hogy ez még nem tudja, hogy kell a napot lopni.

Eltelt a hét, kifizették a munkásokat. Kifizették Mátyást is. A pallér gazember volt, kevesebbet fizetett neki, mint amennyi megillette volna, a többi pénzt zsebre vágta. Mátyás szóvá tette a dolgot, de a pallérnál hiába kereste az igazát. A pallér jól leszidta, elkergette:

-Te naplopó, te ingyenélő! Még annyit se érdemelsz, amennyit kaptál. Takarodj a szemem elől, míg jó dolgod van!

Mátyás otthagyta az építkezést, de két nap múlva újra megjelent. Most már királyi ruhában állt a pallér elé, elmondta mindig, mindenkit érdeme szerint kifizetett. Mátyás király nem teketóriázott sokáig. Lekapatta a pallért a tíz körméről, huszonötöt vágatott rá, de megkapták a magukét a dologkerülők is alaposan.