Bolondos mese

Kolozsvári Grandpierre Emil: Bolondos mese

Egy kicsi faluban, két nagy hegy között élt egyszer egy szegény ember feleségestül. Nem volt ennek a szegény embernek se földje, se lábasjószága, de még esze sem.Nem volt egyebe egy rossz ködmönnél meg a gazdag szomszédjánál. A gazdag szomszéd felesége erősen szerette a tisztaságot. Szapult…


A tréfás farkas

Kolozsvári Grandpierre Emil: A tréfás farkas

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl volt egy ember. Annak az embernek volt egy kocája, egy berbécse meg egy lova. De nem becsülte meg őket, enniük is alig adott. Tavaszra úgy elhitványkodott a három nyomorult pára, hogy zörgött a csontjuk, lötyögött a bőrük….


Tréfás állatkerti útmutató

Devecseri Gábor: Tréfás állatkerti útmutató

Ez a cinke oly picinke, falevélből van az inge, pókhálóból a szoknyája, makkhéjból a csizmácskája. Csak füvön élt a kis zebra, de most rákapott a zabra, végül is elvitték Szobra, ott oktatják szebbre-jobbra. “Apám – így szól a kis bálna -, hadd mehessek el a…


Az egynapos király

Boldizsár Ildikó: Az egynapos király

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember. Az olyan jószívű ember volt, hogy bárki járt az úton, azt behívta a házba, és hogy ha bora nem volt is otthon, legalább vízzel megvendégelte. Tudomására jutott a királynak is…


Gagyi gazda

Gagyi gazda (székely népmese)

Hol vót, hol nem vót, vót egyszer egy szegén asszon, s annak vót egyetlen egy fiacskája, s vót egy tehenkéje. Szegények vótak rettenetesen, hol vót amit egyenek, s hol nem. Még jó, hogy vót az a tehenkéjik, megfejték s megforralták a tejet, s jóllaktak belőlle.  Egyszer azt mondja az asszon a…


Tréfás mese

Mészöly Miklós: Tréfás mese

Hiszitek, nem hiszitek – kimentem egyszer egy nagy-nagy erdőbe, amelyikben egyetlen fa se volt. Ennek a nagy-nagy kerek erdőnek a legkisebb sarkocskájában három szalmaszálból akkora tüzet raktam, hogy egyszeribe nappali világosság támadt. Igen ám, csak én aludni szerettem volna – s ki fia tud világoson…


Róka és a farkas

Kormos István: A szőre-veres-orra-hegyes róka

Hol volt, hol nem, volt egy róka. Szőre veres, orra hegyes, boglyos farka szál-egyenes, maga híres, nevezetes, igen eszes, csupa furfang, csupa móka. Haj-haj, hajjaja! Ennek a híres rókának egy szép napon sétálgatván haj, de meggyűlt a baja! Baj, baj, de milyen? Fent nevezett szőre-veres,…


A fiatal pár és a kotlós

A fiatal pár és a kotlós

Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl, volt egy szép legény. Elvett feleségül egy szép leányt, de olyan szegények voltak mind a ketten, hogy egyiknek sem volt semmije, csak annyi ruhája, amennyit felvettek magukra. A leánynak volt egy nénje, s az adott…


Az egyszeri gyerek

Arany László: Az egyszeri gyerek

Mikor én olyan suhanc gyerek voltam, egyszer mondja az édesapám, hogy fogjak be két ökröt, menjek az erdőre fáért. Befogom a két ökröt, elindulok az erdőre. Csak megyek, csak megyek az ökör előtt, de igen nagy volt a sár, egyszer beleragadt a fél csizmám, mezítláb…


Újesztendei szép kívánság

Vörösmarty Mihály: Újesztendei szép kívánság

Kormosan, de tiszta szívvel, A füst barna fiai Beköszönünk ma hozzátok, Házak boldog urai. És kívánunk, és óhajtunk Újnál újabb esztendőt, Szerencsével rakodottat, Nem is egyet, sem kettőt, Hanem igen, igen sokat, Annyit, mint a kis világ, Mennyi csillag van az égen, Régi fákon mennyi…