A kerek kő

Benedek Elek: A kerek kő

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon innen, az Óperenciás-tengeren túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy szegény halászember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztalfiában, mikor nem. Hiába kelt a szegény halász kakasszóval, hiába feküdt…


A tökváros

Benedek Elek: A tökváros

Volt egyszer egy szegény öregasszony. Amint egyszer ruhát mos a vízen, arra megy egy sereg iskolás gyerek. Odakiált az egyiknek: – Vesd fel a csebret a vállamra, te gyermek! De a pajkos fiú egyet gondolt, s a csebret keresztülvetette a vénasszony vállán. – No, te…


Hazug mese

Benedek Elek: Hazug mese

Két ember útnak indult egy órában s egy percben: az egyik indult keletről, s ment nyugatnak; a másik indult nyugatról, s keletnek tartott. No, már azt is megmondom, hogy az egyik Brassóból in­dult, a Cenk tövéből, a másik meg Pest mellől, a Rákos mezejéről. A…


Deszkavári királyfi

Benedek Elek: A deszkavári királyfi

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király s annak egy szép kis fiacskája, akit Dánielnek hívtak. A királynak egyszer háborúba kellett menni, s a kicsi Dánielt az udvarmester gondjára bízta, mert a királyné nem élt, éppen azon az éjen halt meg, amikor Dániel…


A mindentudó kalap

Gárdonyi Géza: A mindentudó kalap

Volt nagyapónak egy sima szőrű, magas tetejű fekete kalapja. Sokszor meséltek róla. Azt mondták, hogy aki azt a kalapot a fejére teszi, mindent tud. Lám, nagyapó is milyen okos, mindenhez ért: tud olvasni az újságból, szépen szóló fűzfasípot farag, malmot csinál a papirosból, sőt azt…


Hogy lesz jó?

Kolozsvári Grandpierre Emil: Hogy lesz jó?

Hol, hol nem, élt egyszer egy öregember. Ennek az öregembernek semmije sem volt kicsi fián meg a szamarán kívül. Egy nap az öregember arra ébredt, hogy a kamra üres, a padlás üres, a pince üres. Sehol semmi, hogy bár egy falást ehetnének. Gondolkodott az öregember,…


Kiskacsák

Gárdonyi Géza: A kiskacsák

Még javában tartott a tél, mikor Kácsa anyó ráült a tojásaira. Kilenc tojása volt összesen. Tudta azt Kácsa anyó, hogy abból kilenc kiskacsája lesz. Mikor a hó elment, Kácsa anyó fülelni kezdett a tojásokra. – No, melyitek él már? Amelyik él, zörgessen. Egyszer csak megkoppant…


Mackó úr és az ordas koma

Benedek Elek: Mackó úr és az ordas koma

Mackó úr meg Ordas koma egyszer régen együtt indultak el ennivalót keresni. Amint mennek, mendegélnek, egyszerre csak édes illat csapta meg Mackó uram orrát. Egy fa odvában elvadult méhek gyűjtötték a gyönyörű lépes mézet. Természetesen azért, hogy az ő életét édesítsék meg vele. Mackó uramnak…


Benedek, a madárijesztő

Benedek, a madárijesztő

Tavasszal a szőlőskertben igen sok a munka: metszeni, kapálni, kötözni, gyomlálni. A szorgos munkát meghálálja a szőlőtőke. Hosszú indákat növeszt, levelet hajt, szőlőfürtöket nevel. Mikor Bálint gazda minden munkát elvégzett a szőlőben, elégedetten dörzsölte össze a kezét. – Legyen elég eső, melegen süssön a nap,…


A buták versenye

Illyés Gyula: A buták versenye (magyar népmese)

Volt egyszer egy parasztember, meg annak egy nagy akaratú felesége. Az mindent jobban akart tudni az uránál. Pedig már csak azért sem tudhatott többet nála, mert kivételesen buta asszony volt. A parasztember, ahogy az már illik, maga szokta vásárba vinni a gabonáját. Mert ott aztán…