Gárdonyi Géza: Marci baja

Gárdonyi Géza: Marci baja

A gesztenyefa levelei megsárgultak. Az őszirózsa haloványkék virágai ringadoznak a sóhajtozó szélben. A gólya is búcsút kelepel a kéményen, fölszáll a magasba és egy utolsó pillantást vet a hervadó mezőkre, berekre, útra kél. Egy napon aztán megszólal az iskola csengője: Gyerekek, gyerekek, Iskolába jöjjetek, Akár…

A szegény ember káposztája

Gárdonyi Géza: A szegény ember káposztája

A határban naphosszat durrogott a puska. A gróféknál vadászatot rendeztek. Száz meg száz hajtó zavarta ki rejtekéből az aranytollú fácánokat, a jámbor nyuszikákat és mindenféle egyéb vadakat, hogy belekergessék a halál torkába. A menekülő vadak útját egy helyen széles folyó állotta el. A vízparton egyetlen…

A mi gólyánk

Gárdonyi Géza: A mi gólyánk

Egy nyári napon a hűs tornácon uzsonnáztunk, mikor apám egyszer csak fölmutatott a levegőbe és így szólt: – Ni, a gólya! Egy gólya jött szokatlanul nehéz repüléssel. Egyszer csak leereszti a szárnyát és lebukik az eperfánkra. Az ágak megtöredeztek alatta és az udvarra hullt. Csaknem…

Mi újság, malac úrfiak?

Gárdonyi Géza: Mi újság, malac úrfiak?

Szép tavaszi nap volt. Azt mondja az öreg disznó a cocáknak: – No, malac úrfiak, röf-röf, ma kisétálunk a mezőre, röf-röf. Azzal fölkerekedett az egész család, és kisétáltak a mezőre. tetszett a mező a malac úrfiaknak. – De jó itt lenni, ui-ui! – mondották. –…

A pillangó

Gárdonyi Géza: A pillangó

Egy  este  arra  gondoltam,  hogy  a  jó  Isten  teremtései  között  nincs  boldogabb, mint a pillangó. – De  szeretnék pillangó  lenni! –  így  szóltam magamban. –  Ide-oda  röpködnék egész  nap:  mikor  megéhezem,  virágmézet  ennék.  Inkább  még  azt  is  kiállanám, hogy előbb hernyó legyek! Hát  lám, milyen…

A kiskacsák

Gárdonyi Géza: A kiskacsák

Még javában tartott a tél, mikor Kácsa anyó ráült a tojásaira. Kilenc tojása volt összesen. Tudta azt Kácsa anyó, hogy abból kilenc kiskacsája lesz. Mikor a hó elment, Kácsa anyó fülelni kezdett a tojásokra. – No, melyitek él már? Amelyik él, zörgessen. Egyszer csak megkoppant…

A nyuszi kalandja

Gárdonyi Géza: A nyuszi kalandja

Az öregnyúlnak két fia volt. Mindig mondogatta nekik: – Vigyázzatok. Mellettem maradjatok. Én messziről megérzem a vadászt, aztán futhatunk, de ti még tapasztalatlanok vagytok, nem tudjátok, hogyan őrizkedjetek a vadásztól. Az aztán lepuffant. – Milyen az a vadász? – kérdezte az egyik kisnyúl. – Nagy…

Muci

Gárdonyi Géza: Muci

Egy rókafiút kaptam ajándékba Kovács Gergely uramtól. A rókafiú csak akkora volt, mint valami macska. Kis macska. A szőre puha és finom, mint a selyem. A tekintete ártatlan. – Ezt a kis rókát megszelídítem – mondottam otthon –, úgy kísérget majd engem, mint a kutya….

Így könnyű rajzolni
A mindentudó kalap

Gárdonyi Géza: A mindentudó kalap

Volt nagyapónak egy sima szőrű, magas tetejű fekete kalapja. Sokszor meséltek róla. Azt mondták, hogy aki azt a kalapot a fejére teszi, mindent tud. Lám, nagyapó is milyen okos, mindenhez ért: tud olvasni az újságból, szépen szóló fűzfasípot farag, malmot csinál a papirosból, sőt azt…