Nagyapó tréfái

Gárdonyi Géza: A jövendőmondó

Az eső beszorította a gyerekeket a szobába. Beszélgettek. Unatkoztak. – Tudok én egy jó játékot, – mondja nagyapó, – majd elmulatunk ezzel mindjárt. Azzal lenyír az újság széléből egy hosszú papirospántlikát és azt mondja: – Írjatok erre mindenféle foglalkozást. Hát a gyerekek felírták: pap, katona,…


A kutya meg a nyúl

Gárdonyi Géza: A kutya meg a nyúl

Valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, minden állat békességben éldegélt a földtekén. Ki volt akkor nagyobb úr, mint a kutya, meg a nyúl! Erdőn, mezőn együtt jártak, együtt éltek, együtt háltak: megosztották, amit fogtak, Szóval: jóbarátok voltak. Egyszer, hogy a tél beállott, és a földre sok…


húsvéti nyuszi

Gárdonyi Géza: A kiscsacsi meg a nagy nyuszi

-Kelj fel kis csacsi fiam – szólt hajnalban a nagy csacsi az istállóban. Kiviszlek ma a mezőre. Hopp, felugrik a kis csacsi. Összeüti a bokáját. Jó reggelt kíván a mamájánakés kérdezi a fülét vidáman megbillentve. –  Mi az a mező, anyukám? –  A mező –…Gárdonyi Géza: Ne ugrálj bogárra!

Tihanyi Pistának egyszer arra támadt kedve, hogy mezítláb járjon. Lerúgta a cipőjét és kirohant mezítláb a kertbe. Ugrándozott a gyepen, mint az elszabadult csikó. Hát hiszen egészséges is az, ha melegben mezítláb járunk. Nem is szólt az édesanyja érte. Csak mikor virágok között ugrált, akkor…Gárdonyi Géza: Noé bárkája

A gyerekek a gyöpön hevertek és unatkoztak. – Miért nem játszotok? – kérdezte nagyapó. – Már mindent játszottunk, amit tudunk. – Hát Noé bárkáját játszottatok-e? – Hírét se hallottuk annak a játéknak. – Hány gyerek van itt? – Tizenhat, nagyapó. – No hát egyik legyen…Gárdonyi Géza: Levesből tanult

Ilonka még csak öt éves volt és csupa játékból megtanult olvasni. Hogyan? Nagyapó egyszer bent volt a városban és az egyik fűszeresnél olyan levesbe való tésztát látott, amelyik csupa betű alakú volt. Ilonkának olyan tésztát főzetett mindennap. Az első nap megmutatta neki az A betűt…Gárdonyi Géza: Táncoló levelezőlap

A gyerekek képes levelezőlapot mutatnak nagyapónak. – Van mindenféle, – mondották – színes, színtelen, meg átlátszó is. – Szép, szép, – feleli rá nagyapó – de nekem ennél különb van, pedig kép sincs rajta. – Miért különb? – Mert táncolni tud. Majd meglátjátok. Csak egy…Gárdonyi Géza: Hogyan lehet a pipacsból babát csinálni?

Ahogy a mezőn sétáltak, nagyapó leszakított két pipacsot. Az egyikről leszedte a piros szirmokat. A másikon meghagyta. Az, amelyikről leszedte a szirmokat, ilyen maradt, mint ez a jobbra írt kép mutatja. Nagyapó átszúrta ennek a szárát a másik pipacson és egy tüskével szemet, orrot bökött…Gárdonyi Géza: A láthatatlan írás

– Mikor Dobót a törökök szorongatták, – így kezdte nagyapó az elbeszélését – egyszer csak a föld színe alatt az alagúton bejutott hozzá egy magyar ifjú. – A maklári bírótól jövök – mondotta. – Ihol ez a levél, az küldte. Dobó fogja a levelet, viszi…Gárdonyi Géza: A komédiás disznó

Volt egyszer egy komédiás, Búzás Jánosnak hívták. Ennek a komédiásembernek volt egy olyan disznója, amelyik különféle tudományokhoz értett. Tudott kötélen táncolni, gördülő hordón menni és azt görgetni maga alatt; meg tudott állani nemcsak a négy lábán, hanem az orrán is; tudott énekelni, táncolni, számolni. Lehet,…