Berec ángyó kenyerei

Móra Ferenc: Berec ángyó kenyerei

Hogy a nyáron édesanyámnál jártunk, fölnéztem a kenyerespolcra, és a kenyerespolcról eszembe jutott Berec ángyó. Kisgyerek koromban ő sütögette nekünk a kakastejes kenyeret, aminek még most is a számban van az íze. – Mit mosolyogsz, cselédem? – kérdezte tőlem édesanyám. – Berec ángyó jutott eszembe….


A jó orvosság

Móra Ferenc : A jó orvosság

Beteg volt a kislányom, pedig semmije se fájt. Csak étvágya nem volt, meg aludni nem tudott. – Bizony, vérszegény ez a kislány – veregette meg a doktor bácsi Panka sápadt képét. – No, de majd segítek ezen a városi kisasszonyon. Nem kell neki más orvosság,…


Kevély Kereki

Móra Ferenc: Kevély Kereki

Kevély Kereki történetét a nagyapámtól hallottam. Ő volt a legmódosabb ember a szentmártoni határban, ahol a nagyapám zsellérkedett. Házainak, pusztáinak, majorságainak, maga se tudta számát. Négylovas hintón járt tán még az udvarra is, aranyból volt tán még a csizmavakaró kése is. No, ez nem lett…


Dobzse László

Móra Ferenc: Dobzse László

Sose volt még olyan gyámoltalan királya a magyarnak, mint ez az istenadta cseh ember. Mikor a fejére tették neki a Mátyás király koronáját, ijedten sóhajtott fel: – Hej, urak, nehéz nekem ez a korona! – Ne hordozd, ha nehéz – nevettek a magyar főurak. –…Móra Ferenc: Pali húgom

Pali húgom finom úrigyerek volt. Bársonyból szabták annak még a hétköznapi ruháját is. Mikor az iskolába ment, cifra gúnyás szolga vitte utána a könyveket. Mikor hazaszabadultunk, üveges hintó röpítette abba a márványoszlopos kastélyba, amelyik a város végén mereszkedett nagy kevélyen, s lenézte a nádtetejű zsellérportákat….


Rétesnyújtás

Móra Ferenc: Rétesfoltozás

Olyan követséget se mindennap látni, mint amilyen tegnap délután az én szobámba beállított. Elöl Pannácska, az édes, hátul Vilmácska, az ékes, közben, Garas kutya, az éhes. – Tessék helyet foglalni – ugrottam eléjük nagy készségesen, s úgy belevetettem magamat az öreg karosszékbe, hogy csak úgy…Móra Ferenc: Mosolygó alma

Fél esztendeje, hogy szegény Adorján szűcsöt magához vette a jó Isten. – Szeressétek egymást, gyerekeim! Nincs a szeretetnél nagyobb kincs a világon. Nem hagyott a jó ember gyermekeire egyebet ennél a jó tanácsnál. A szegény fiúk apjuk halála után kereset után láttak. Ki lakatosinas, ki…


Böske a telet szereti

Móra Ferenc: Böske a telet szereti

Esett a hó sűrűn, nagy pelyhekben, a szél bömbölve szórta szét a csendes pusztaságon. Sem ember, sem állat semerre, ameddig a szem elláthatott. A nagy hófúvások úgy betemették az apró tanyaházakat, hogy csak a kéményük látszott ki, fekete füstfelhőket eregetve a fehér világba. A nap…


A mi utcánk

Móra Ferenc: A mi utcánk

Az én Panka lányom nagyvárosban született, és sehogy se tudta megérteni, milyen volt az a kisváros, ahol én születtem. Egyszer aztán vasútra ültettem, és hazavittem abba a kisvárosba. Apám, anyám még most is ott élnek, őket látogattuk meg. Ahogy kiszálltunk a vonatból, a Panka fülét…


A kecskecsősz

Móra Ferenc: A kecskecsősz

Medveországban történt. Egy ember azt mondta a feleségének: – Te asszony, nagy a hiba! – Ugyan már mi volna? – Hát az, hogy a farkas pusztítja a kecskét. – Ej no, apjok, arról pedig tenni kell! Eszeljen ki kelmed valamit! – Kieszeltem már. – Hadd…