Mátyás király és a gyomorbajos püspök

Egyszer egy püspök panaszkodott Mátyás királynak, hogy nincs étvágya, nem bír enni: gyomorbajos. -Segítek én rajta, ha akarja, – mondta Mátyás király – kigyógyítom a nyavalyájából. A püspök beleegyezett, hogy Mátyás király meggyógyítsa. Elvitte oda a király, ahol a szegény emberek kubikoltak. Adott neki egy…Mátyás király napszámba dolgozott

Amint Mátyás vándorolt, egyszer egy nagy építkezéshez érkezett. Beállt napszámosnak. Amikor a pallér, a fő építőmester felvette, azt mondta neki: -Te naplopó! Ha nem dolgozol rendesen, akkor megbotozlak, aztán kergetlek el. Mátyás nem szólt semmit, munkába állt. A pallér az álláscsinálókhoz tette. Hatalmas fenyőszálakat kellett…Mátyás király meg a köleseszsák

Egyszer Mátyás király mendegélt az országúton. Szegény kopottas vándornak nézett ki. Amint mendegélt, utolérte két szekér. Mind a kettő kölessel volt megrakva. Az egyik szekeret előreengedte Mátyás. A másik szekéren kiszúrt a késével egy köleszsákot, aztán tovább lépkedett a szekér mellett. Addig-addig ballagott a szekér…Mátyás király és a börtönőr

Egyszer egy szegény parasztot börtönbe akartak vetni. Éppen arra járt Mátyás király álruhában. Megsajnálta a szegény paraszt sok síró kicsinyét, beteg feleségét, maga ment helyette a börtönbe. Egy idő után megszomjazott Mátyás, s a börtönőrtől vizet kért. Az őr hitvány ember volt, nevetve válaszolt: -Miért…Mátyás király és az ártatlanok

Egyszer Mátyás király meglátogatott egy börtönt, ahová a pártütő urakat záratta. A börtönigazgatóval járták a cellákat. Az egyik cellában több ember is raboskodott. Mátyás király mindegyiktől megkérdezte, hogy miért van bezárva. Mindegyik rab azt felelte, hogy ő ártatlan. Nem tudja, hogy miért tartják fogva. Volt…Mátyás király a piacon kaszáltat

Egyszer Mátyás király a bajmoki piacon lovagolt keresztül a kíséretével. Meglátta, hogy aratás időben fényes reggel egy csapat jó erőben lévő férfi ácsorog kaszákkal felszerelkezve. -Kire várnak emberek? – kérdezte Mátyás király. -Arra várunk, hogy valaki elhívjon aratni. Családosok vagyunk oszt nincs munkánk. Nem lesz…Mátyás király és a tisztesség

Mátyás királynak volt egy furcsa szokása. Mindennap elvitette magát egy kétkerekű kocsin sétálni. Azt a kocsit mindig másik ember húzta. Utoljára, már mindenki megsétáltatta a királyt, a szegény emberre került a sor a sétáltatásában. Jelentkezett a királynál: -Adjon isten, felséges királyom! -Fogadj isten, fiam. Na,…Mi ér többet?

Volt Mátyás királynak egy kedves juhásza. Egyszer a király meghívta ezt a juhászt egy lakomára. Amikor már ettek, ittak azt mondta a király: -No, gyere fiam! Most olyant mutatok neked, amilyent már soha nem láttál! Mátyás vállon fogta a juhászt s bementek a kincses kamrába….Egyszer volt Budán kutyavásár

Egyszer Mátyás király a tétényi határban meglátott két szántogatót. Az egyik két hitvány tehénkével küszködött. A másik előtt hat ökröt vezetgetett az ostoros gyerek. Közelebb ment Mátyás király, megszólította a kéttehenes embert: -Jó napot bátyám. Miért hajtja úgy kend ezt a két hitvány jószágot? Már…Mátyás király Szegeden

Egyszer Mátyás király parasztgunyába öltözve járta az országot. Eljutott Szegedre is. Amint a város határában bandukolt, az út szélén megpillantott egy várakozó négylovas hintót. Négy gyönyörű deres kapálta a földet a patájával előtte. Az út mentén egy szegény paraszt szántogatott nagy kínnal. Beteg, sovány lova…