Skip to content

La Fontaine: A molnár, a fia meg a szamár

  A molnár, a fia meg a szamár

  Szegény volt a molnár, s nyakán élt a fia.
  Egyetlen szamarát el kellett adnia.
  Hogy kényes bokáit kőben meg ne zúzza,
  lábainál fogva fölkötik egy rúdra,
  vállukra veszik, és mennek a teherrel,
  a molnár és fia. Szembejön egy ember,
  s elkezd hahotázni:”Viszik a szamarat!
  Nem a csacsi hármuk közt a legszamarabb!”
  Hallja ezt a molnár.”Némi igazsága
  van a jó embernek – mondja. – Mégse járja,
  hogy míg mi izzadunk, ez rúdon hintázzon.
  Coki, szürke!” – mennek: fiú a szamáron,
  s csak úgy gyalogszerrel utánuk a molnár.
  „Nézd a lapajt! – szól egy szemközt jövő polgár –
  pöffeszkedik fönn a csacsiján, és hagyja,
  hogy gyalog kullogjon utánuk az apja!”
  „Így igaz” – gondolja a fiú, leszállva
  maga helyett apját ülteti szamárra,
  s ő utánuk ballag. – Szól megint egy ember:
  „Nem szégyell így bánni egy szegény gyerekkel!
  Maga szamáron jár, s fia holtra fárad!”
  „Igaz” – szól az öreg, s hátraint fiának,
  üljön föl mögéje. Így kocognak most már
  egy szamáron ketten: fia meg a molnár.
  Mennek egy darabot. Jön valaki ismét.
  „Nézzétek! – kiáltja. – Milyen eszenincs nép!
  Szerencsétlen jószág! Hogy is nem sajnálják?
  Addig hajszolják, míg betörik a hátát.”
  Leugrik a fiú, lesegíti apját,
  a csacsi vidáman ugrándozik. Hagyják,
  hadd élje világát, mórikáljon, fusson.
  Szaporán lépkednek utána az úton.
  Újra jön egy ember. „Szavamra! – kiáltja –
  úgy látszik, a világ a bolondját járja:
  úrrá lett a szamár, kedvére poroszkál,
  s lohol a nyomában fiastul a molnár!”
  Erre már a molnárt elfogja a méreg.
  „Bolond, ki megfogad minden szóbeszédet!
  Nem érdekel eztán senki fecsegése.
  Mától nem adok, csak a magam eszére.”

  Pin It on Pinterest