A rózsát nevető királykisasszony

Benedek Elek: A rózsát nevető királykisasszony

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy király, s annak egy csudaszép leánya. Ha ez a királykisasszony nevetett, rózsák hulltak a szájából, s ha lehúzta a cipellőjét, s mezítláb ment az úton, minden lépésére egy csengő arany termett. Nem is…

A sánta réce (bukovinai mese)

A sánta réce (székely népmese)

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, élt egyszer egy öregember és egy öregasszony. Azoknak nem volt gyermekük, s erősen sze­gények voltak. Mindennap elmentek az erdőbe gombát szedni, s azzal éldegéltek. Nyáron gyűjtöttek annyit, hogy télire is maradjon. Megaszalták, eltették. El is adogattak belőle, s abból éldegéltek….

A bikaborjú (magyar népmese)

A bikaborjú (magyar népmese)

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, ahol a tarka malac túr, volt egyszer egy szegény ember. Volt annak egy Riska tehene. A tehén megellett egy bikaborjút. A bikaborjú nőttön-nőtt, valamennyi széna, szalma volt Magyarországon, mind megette, de nagyon nagyra nőtt. Volt ennek a…

Az aranyparázs (magyar népmese)

Az aranyparázs (magyar népmese)

Volt egyszer két testvér, az egyik nagyon gazdag volt, a másik nagyon szegény. A gazdagnak sok földje volt, nagy ménese, gulyája, a szegénynek még csak egy sovány kecskéje se, de gyerek annál több, míg a gazdagnak se fia, se lánya nem volt. Elküldi egyszer a…

A székely asszony és az ördög (magyar népmese)

A székely asszony és az ördög (magyar népmese)

Egyszer volt egy asszony, de az a világon mindent fordítva cselekedett. Egyszer azt mondja neki az ura, hogy ma hozza hamarabb az ebédet a mezőre. Ő bizony csak azért is legkésőbbre vitte. Másszor mondja neki, hogy vigyen jobb ételeket, de ő annál rosszabbakat vitt. Egyszer…

Benedek Elek: A szélvári csudavirág

Benedek Elek: A szélvári csudavirág

Pontosan nem tudom megmondani nektek, hol van Szélvár. Annyit tudok róla, hogy Pozsonytól nem messze esik, s hogy ezt a várat nem emberi kéz építette. Istennek csudálatos munkája Szélvár: fala, tornya, bástyája van, s ez mind csupa kőszikla. A neve meg onnét van, mert a…

Gergő juhász kanala (magyar népmese)

Gergő juhász kanala (magyar némese)

Egyszer Mátyás királynak a Hortobágyon át vitt az útja. Este volt már. Látta a király, hogy egy tűz mellett juhászok tesznek-vesznek. Éppen a vacsorát készítették egy nagy bográcsban. Lebbencslevest főztek. Pergelték a szalonnát, a hagymát, megpaprikázták, felöntötték, majd száraztésztát tettek bele. Jó szaga volt az…

Prücsök - magyar népmese

Prücsök (magyar népmese)

Volt egyszer egy csizmadia meg egy varga. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a csizmadia a vargának: – Az ördög éhezzék többet, komám. Nem megy a mesterség, hát szerezzünk pénzt, úgy, ahogy lehet. Összeülnek, tanakodnak, s kifundálják, hogy a…

Pirosmalac (magyar népmese)

Pirosmalac (magyar népmese)

Egyszer volt, hol nem volt, volt az egyik faluban egy olyan asszony, akinek sohase volt gyermeke. Egyszer aztán elszólta magát az asszony, hogy nem bánná már, ha a jóisten egy kutyakölyköt adna neki, azt is felnevelné, csak legyen, akiben öröme teljék. Telt-múlt az idő, egyszer…

Előbb a tánc, azután a lakoma (magyar népmese)

Előbb a tánc, azután a lakoma (magyar népmese)

Volt egyszer egy szegény ember, annyi gyermeke volt, mint a rosta lyuka, még eggyel több. Nem volt semmije, csak egy kis háza, de abból is ki kellett költözzön, mert egy gazda úgy felkamatoztatta két véka kukoricáért, hogy ki kellett menjen belőle. Elment bujdosni. Találkozott az…