Hárs László: A jó tündér ajándéka

Katika már az óvodában egészen biztosan tudta, hogy a jó tündér nem kitalálás, hanem igazából létezik. De személyesen csak akkor találkozott vele, amikor beíratták az első általánosba. A jó tündér a dobogón állt, fekete tábla előtt, s akárki tanító néninek nézhette. De Katika azonnal tudta, hogy senki más, mint a…


A három pillangó

Jékely Zoltán: A három pillangó

Volt egyszer három pillangó: az egyik sárga, a másik veres, a harmadik fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, hol ezen, hol azon a virágon táncoltak, s szinte fáradhatatlanok voltak nagy örvendezésükben. De hirtelen nagy zápor kerekedett. Haza akartak repülni, de a ház ajtaját nem tudták kinyitni; s az eső mind…Mészöly Miklós: A hegy meg az árnyéka

Hol, merre, nem tudom, volt egyszer egy hegy, úgy hívták, hogy Nagy Kopasz.  A kerek világon nem akadt furcsább hegy nála. Semmi sem ékeskedett rajta, se fa, se bokor, de még egy kóró sem, csücskétől a lábáig kopasz volt, úgy festett, mintha mindennap újra borotválkozott volna. Csakhogy ez nem volt…Lev Tolsztoj: A pók

Réges-régen, öreg időkben, szép tavasszal, sugaras nyáron esett olyan szégyen, olyan nyomorúság – szúnyogok kikeltek, bögölyök születtek, embert csípni, meleg vért szívni. Született egy hasas pók – igen vitéz híre volt. Hát ez a pók nekilátott, sodort-font egy széles hálót, kifeszítette futtában, legyek, szúnyogok útjába. Arra röppent egy legyecske –…Prisvin: A borz

Tavaly a föld már fehér volt ez idő tájt, most hosszú, tartós az ősz, és a fekete földön messziről látszanak a futkározó fehér nyulak. Nagyon rossz most nekik! De nincs mitől tartania a szürke borznak. Úgy látszik, hogy a borzok még kijárnak. És milyen kövérek! Megpróbálok meglesnie egy borzot üregében….Csarusin: Tomka álmai

Amikor Tomka alszik, álmában ugat, vinnyog, néha a lába is rángatózik, mintha futna valahová. Nyikita megkérdi: -Miért ugat Tomka? Hiszen alszik. -Álmodik – mondom. -Mit álmodik? -Bizonyosan afféle kutyaálmokat, vadászálmokat, mindenféle állatokról, madarakról. -Jaj, de érdekes! – mondja Nyikita. Odamegy Tomkához, leguggol és nézi. Tomka alszik, szuszog, és egyszer csak…A bűvös sapka

dán mese Volt egyszer egy pásztorfiú. Egy szép napon fenn üldögélt a dombtetőn, a falu közelében. Mikor a megszólalt a déli harangszó, egyszerre nagy lármát, zenebonát, veszekedést hallott a föld alól! -Hol a sapkám? Ide a sapkámmal! – kiabált valaki. -Itt is van egy! Itt is! Meg itt is! –…A teknősbéka meg az óriás

indián mese A teknősbéka odújában ült, és a sípján játszadozott. Az óriás meghallotta, s így szólt: -Ez csak a teknősbéka lehet. Megyek s megfogom. Odament az odúhoz. A teknősbéka javában fújta. -Ping-ping-ping-kulo-pong-ping! Mire az óriás bekiáltott: -Hallod-e, teknős! A teknősbéka így felelt: -Ú! -Gyere elő, te teknős – folytatta az…Lev Tolsztoj: A mókus és a farkas

A mókus leugrott az ágról, s egyenesen egy alvó farkasra esett. Felszökött a farkas, fel akarta falni. A mókus kérlelte: – Engedj el, te farkas. A farkas így felelt: -Jól van, elengedlek, de előbb azt mondd meg nekem, miért vagytok ti, mókusok olyan vidám teremtések. Nekem mindit rossz kedvem van,…A Nap és a Hold

indián mese Valamikor réges-régen a Nap tenger sok gyerekével együtt járta az égboltot, tenger sok gyerekével együtt a világított, s olyan perzselő meleget árasztott, hogy a földön elszáradtak a füvek és a fák. A Holdnak is tenger sok volt a fia, lánya; ez így van még manapság is: a Hold…