A becsületes hivatalnok (Schäferné Földvári Ilona gyűjtése)

Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 2 Átlag: 3]

Himácsal város polgármestere elhatározta egyszer, hogy próbára teszi hivatalnokai őszinteségét.

Egy forró nyári napon maga elé szólította őket, felmutatott az égre, és igen ellágyult hangon így szólt:

-Nézzétek, ma mennyi csillag ragyog odafenn! Hogy tündökölnek, hogy sziporkáznak!

A szolgalelkű hivatalnokok készségesen bólogattak, csupán egyetlen írnok rázta kétkedve a fejét.

-Miért nem bólintasz, talán bizony nem látod a csillagokat? – kérdezte ravaszul a polgármester.

Az írnok méltatlankodva felelte:

-Uram, én csupán a ragyogó napocskát látom az égen!

Vagy az én szemem rossz, vagy az összes hivatalnok téved! Egyetlen csillagot se látok!

A polgármester elégedetten hallgatta az őszinte választ. Gazdagon megjutalmazta és főírnokká léptette el a gerinces fickót, míg a hízelgőket keményen leszidta, és vakságukért alírnokká fokozta le őket.

Az őszinteség, az egyenes út választása elnyerte méltó jutalmát!