A becsületes hivatalnok (Schäferné Földvári Ilona gyűjtése)

Himácsal város polgármestere elhatározta egyszer, hogy próbára teszi hivatalnokai őszinteségét. Egy forró nyári napon maga elé szólította őket, felmutatott az égre, és igen ellágyult hangon így szólt: -Nézzétek, ma mennyi csillag ragyog odafenn! Hogy tündökölnek, hogy sziporkáznak! A szolgalelkű hivatalnokok készségesen bólogattak, csupán egyetlen írnok…