Skip to content

Mátyás király várnagya meg a franciák

  Egyszer az összes királyok meg fejedelmek Visegrádon gyűléseztek. Mátyás király nem győzte dicsérni az ő magyar népét.

  Azt mondta a francia király:

  -Úgy szeretnék már látni egy igazi magyart!

  Mátyás mindjárt üzent a várnagynak, hogy öltözzön fel magyarosan, úgy ahogy szokás s aztán jöjjön a szalonba.

  A várnagy felöltözött. Bőgatyát, borjúszájú inget, csizmát, pörge kalapot öltött. A kalapja mellé még árvalányhajat is tett, s övére kostökzacskóban dohányt. Megjelent az urak előtt.

  Azt mondta Mátyás:

  -No, hát itt van egy igazi magyar!

  A franciák királya csak nézte, csak nézte, hogy mit csinál a magyar. A várnagy feszengett, elővette a pipáját, kiverte belőle a mocskot, megtömte dohánnyal. Rágyújtott, szipákolt s aztán nagyot köpött a szalon közepére.

  -Pfuj! Disznó – mondta a francia király franciául.

  -Disznó az apád ! – vágott vissza a várnagy ugyancsak franciául.

  Na, erre már a francia király menten kardot rántott, Mátyás azt javasolta, hogy vívjanak meg lóhátról. Na, legyen úgy!

  Kiálltak egymással szembe. A várnagy fegyverhordozója akkora kardot hozott, hogy alig bírta feladni. Ahogy a francia meglátta, mindjárt pardont kiáltott.

  -Nincs pardon! – kiáltotta a várnagy, s a kardjával úgy odavágott, hogy páncélostól kettőbe szelte a francia királyt.

  Mikor ennek a híre elment Franciaországba, a franciák mindjárt üzentek Mátyás királynak, hogy küldje el azt a várnagyot kardjával együtt, hogy ők is megcsodálhassák.

  -A kardot elküldhetem, – üzente Mátyás király – de a várnagy nem ér rá. Más dolga van!

  -Hát akkor legalább a kardot küldje el, hogy legalább azt láthassuk! – mondták a franciák.

  Mátyás hát elküldte a kardot, legyen meg a kívánságuk!

  A franciák meg se bírták forgatni. Üzentek Mátyásnak:

  -Ez nem lehet az a kard!

  Mátyás király visszaüzent:

  -A kard az a kard, csak a kar nem az a kar!

  Pin It on Pinterest