A cinkota nagyicce története

Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 3 Átlag: 3.7]

A cinkotai plébános püspök szeretett volna lenni. Meg is írta Mátyás királynak, hogy így, meg úgy, ő már eleget plébánoskodott, a király tegye meg püspöknek.

Mátyás király megüzente, hogy püspök lehet, ha megfelel az ő három kérdésére: Hol kel fel a nap? Mennyit ér a király? Mit gondol a király? Ha ezeket a kérdéseket megválaszolja a plébános, akkor püspök lehet, ha nem, kiveti még a plébánosságból is. Búnak ereszkedett a plébános. Mit feleljen ő ezekre a kérdésekre?

Odacseppent a plébánoshoz a kántor, látta, hogy a plébános lógatja az orrát, megkérdezte:

-Mi bántja úgy a plébános urat, hogy így búnak adta magát?

A plébános elpanaszolta, hogy járt Mátyás királlyal. Az mondta a kántor:

-Na, ezért egy cseppet se egye magát plébános úr! Adja ide a reverendáját, elmegyek én Mátyás királyhoz s megfelelek neki.

A plébános nagy vonakodva, de csak odaadta a reverendáját a kántornak s az megjelent a király előtt, mint cinkotai plébános.

Kérdezte Mátyás király:

-No, plébános úr, hol kel fel a nap?

-Felségednek Budán, nekem Cinkotán. – válaszolta a kántor.

-Hát aztán, mennyit érek én? – tette fel a király a második kérdést. A kántor azt felelte:

-Huszonkilenc aranyat!

-Ugyan bizony, mért pont huszonkilencet?

-Mikor Krisztus urunkat Júdás elárulta, harminc aranyat kapott érte. A király nem ér annyit, mint Krisztus, egy arannyal olcsóbb!

-Arra mi a válaszod, hogy mit gondolok én?

-Felséged azt gondolja, hogy a cinkotai plébánossal beszél, pedig én csak a cinkotai kántor vagyok.

Megtetszett Mátyás királynak az okos beszéd. Azt mondta, a kántornak:

-Na, fiam, amiért ilyen okosan feleltél a kérdéseimre, teljesítem egy kívánságodat. Mi legyen az?

-Én azt kérem felségedtől, hogy a cinkotai icce kétszer akkora legyen, mint máshol!

Mátyás király mindjárt elrendelte, hogy tegyék törvénybe a dolgot. Mire a kántor hazaért, Cinkotán már kétszer akkora volt az icce, mint máshol. Csak azt felejtette el hozzátenni, hogy az ára ne legyen kétszer annyi, mint eddig volt.