Skip to content

A szebeni muzsikusok

  A szebeni muzsikusok

  Volt egyszer egy szegény ember, annak meg egy szamara. Avval hordta a malomba a búzát. Megöregedett a szamár, s mikor már nem bírta a terhet, föltette magában, hogy elszegődik muzsikusnak. Egyik reggel elbúcsúzott a kapufélfától, elindult.

  Amint mendegélt, szembetalálkozott egy kutyával, s kérdezte:

  – Hová, hová, Talpas koma? Talán csak nem hírt viszel valakinek?

  – Nem hírt viszek, hanem annyira megöregedtem, nem érem el a nyulat, agyon akar ütni a gazdám. Nem tudom, mi lesz velem, éhen veszek.

  – Egyet se búsulj! Gyere velem Szebenbe, megyek muzsikusnak.

  Továbbmentek, mendegéltek, találkoztak egy macskával.

  – Hová, hová, Körmös koma?

  – Megyek világgá. Dézsmáltam az asszonyom húsából, muszáj világgá mennem.

  – Gyere velünk, Körmös koma! Mi Szebenbe megyünk muzsikusnak.

  Délután egy kocsmához értek, egy kakas kukorékolt ott a kapufélfán. Kérdi tőle a szamár:

  – Ugyan mért erőlködsz annyira, te százfeleségű török basa?

  – Vendégek érkeztek, és az asszonyom le akar vágni vacsorára, hát kukorékolok, amíg tehetem.

  – Csak nem estél a fejed lágyára? Csak nem hagyod magad?

  – Hát mit tegyek?

  – Gyere velünk muzsikusnak!

  Mind a négyen elindultak. Útközben eleseteledtek, a megpihentek egy fa alatt. A szamár lefeküdt a tövébe, a kutya arrébb valamivel, a macska fölmászott a közepébe, a kakas meg a legtetejébe repült. Mikor ott megült, széjjelnézett, villágosságot látott a közelben.

  Elindultak a világosság felé. Mikor odaértek, zsiványokat találtak. Azok éppen rengeteg ennivalóból lakmároztak.

  – Halljátok, komák! Valami világosságot látok.

  – Menjünk oda, hátha adnak szállást.

  – Hogyan juthatunk be? – kérdezte a macska.

  – Tudjátok mit? – momdta a szamár. – Én a két első lábamat ráteszem az ablak párkányára. A kutya üljön a hátamra, a macska a kutya hátára, a macska hátára szálljon a kakas, és ki hogy tud, kiabáljon.

  Úgy is csináltak. A zsiványok erősen megijedtek, és kifutottak a házból. Erre ők bevonultak. Jóllaktak, mindegyik feküdni készült. A szamár a szemétdombra, a kutya a konyhaküszöbre, a macska a tűzhelyre, a kakas a ház tetejére.

  Tanakodtak a zsiványok, ki menjen a házba. Vállalkozott az egyik. Bement a padlásajtón, a tűzhely felől két kerek világosságot látott, és a macska az arcába kapott. A konyhaküszöbön lábába harapott a kutya. Ahogy a szemétdombhoz ért, a szamár jó nagyot rúgott rajta. A kakas a háztetőn kukorékolt. Visszament a zsivány a társaihoz és azt mondta:

  – A tűzhelyen valami kerek világosság belekapott az arcomba, a konyhaküszöbön belém szúrtak egy tűt, a szemétdombnál valaki jól hátba vágott egy nagy furkósbottal, a ház tetején ül a bíró és azt kiáltja: Hozzátok ide a zsiványt, hadd kaparjam ki a szemét!

  A zsiványok nagyon megijedtek, és otthagyták a tanyájukat a rengeteg ennivalóval.

  A szamár, a kutya, a macska, a kakas jól éltek aztán, nem kellett szolgálniuk senkinek. Ettek-ittak, talán most is élnek, ha meg nem haltak.

  Pin It on Pinterest