Skip to content

A kakaska meg a babszem

  Kakaska meg a babszem

  Volt egyszer egy kakas meg egy tyúk. A kakas mindig csak sietett, mindig csak sietett, a tyúk meg csak mondogatta:
  – Ne siess úgy, te kakaska! Ne siess úgy, te kakaska!
  Egyszer felkapott a kakas egy babszemet, de a nagy sietségben a torkán akadt. Torkán akadt, se nem szuszog, se nem hall, elterül a földön, mint a holt.
  Megrémült a tyúkocska, rohan a gazdasszonyhoz, s kiabálja:
  – Jaj, gazdasszonykám, hamar adj egy kis vajacskát, hadd kenjem meg vele a kakaska torkát, megakadt benne egy babszemecske!
  Azt mondja a gazdasszony:
  – Szaladj hamar a tehénhez, kérj tőle tejecskét, hadd köpüljek vajacskát belőle!
  Rohan a tyúkocska a tehénhez.
  – Kedves tehenecske, adj hamar egy kis tejecskét, tejecskéből a gazd­asszony köpül vajacskát, vajacskával megkenem a kakaska torkát, megakadt benne egy babszemecske!
  – Eredj hamar a gazdához, hozzon nekem friss füvecskét!
  Szalad a tyúkocska a gazdához.
  – Gazda! Gazda! Hamar adj a tehénnek friss füvecskét, ad a tehén jó tejecskét, tejecskéből a gazdasszony köpülni fog jó vajacskát, vajacskával megkenem a kakaska torkát, megakadt benne egy babszemecske.
  – Szaladj hamar a kovácshoz kasza után!
  Rohan a tyúkocska hanyatt-homlok a kovácshoz.
  – Kovács, kovács, gazdámnak egy jó kaszát adj! Gazdám ad a tehénnek jó füvecskét, a tehén ad jó tejecskét, a gazdasszony köpül belőle jó vajacskát, avval megkenem a kakaska torkát, megakadt benne egy babszemecske.
  Adott a kovács a gazdának új kaszát, adott a gazda a tehénnek friss füvecskét, adott a tehén jó tejecskét, köpült a gazdasszony jó vajacskát, odaadta a tyúkocskának.
  A tyúkocska megkente vele a kakaska torkát. Kiszökött belőle a babsze­mecske. A kakaska felugrott a földről, s elkiáltotta, ahogy a torkán kifért:
  – Ku-ku-rikú!

  (Fordította:  Áprily Lajos)

  Pin It on Pinterest