Skip to content

A csökönyös kiselefánt (indiai mese)

  A csökönyös kiselefánt

  Élt az afrikai őserdőben egy kiselefánt. Olyan csökönyös volt, hogy senki sem boldogult vele.
  Egyszer az elefántcsalád sétára készülődött.

  – Menjünk – mondta elefántpapa.
  – Nem megyek – felelte a kiselefánt.
  – Menjünk – ismételte elefántmama.
  – Nem megyek – felelte újra a kiselefánt.
  – Menjünk – mondták neki idősebb testvérei is.
  – Nem megyek – hajtogatta a kiselefánt.
  – No, akkor nélküled megyünk – mondták az elefántok, és elindultak.

  A kiselefánt egyedül maradt. Egyszerre úgy érezte, hogy rettenetesen szeretne sétálni menni a többiekkel, és nagyon megsértődött, amikor az idősebbek elmentek nélküle.
  „Ha már így történt – gondolta magában –, nem leszek többé elefánt” – és elhatározta, hogy oroszlánkölyök lesz.
  Levetette magát a földre, kalimpálni kezdett a levegőben a négy lábával, egészen úgy, mint a kisoroszlánok szoktak.
  Odaszaladt hozzá a félénk gazella, megállt egy pillanatig, ránézett a kiselefántra, megijedt és elszaladt. Futás közben könnyedén emelte karcsú lábait, és megrázta szarvacskáit.

  – Én is így teszek! – kiáltott fel a kiselefánt, és elkezdett ugrándozni, mint a gazella. Fülei megrázkódtak, mint a banánfa levelei a szélben, és esetlenül botorkált kövér lábain. Hamarosan egész teste megfájdult az ugrándozástól.
  „Nem is olyan jó gazellának lenni” – gondolta magában, azután meglátott egy zöld szemű gyíkot. A gyík egy vékony inda levelén ült, mely lelógott a fáról.
  – Jó napot! – köszönt neki a kiselefánt. – Hogy vagy?
  – Rosszul – felelte a gyík. – Kiengedtem a gyerekeimet a folyópartra, hogy unokatestvéreikkel, a kiskrokodilokkal játsszanak.

  – Én is szeretnék játszani valakivel – mindta a kiselefánt. – Mindjárt felmászom hozzád a levélre, és hintázni fogunk.
  – Azt már nem! – sziszegte a gyík.
  – Hogyan? – sértődött meg a kiselefánt. – Te nem akarsz velem játszani?
  – Persze, hogy nem akarok. Te túlságosan nehéz vagy, és leszakítod a fa leveleit. Isten veled! – és a gyík egy szempillantás alatt eltűnt a fa sűrű lombja között, csak a farka villant elő.
  – Nem baj, majd találok jobb játszópajtást is! – prüszkölt a kiselefánt, azzal továbbment.
  Egy tisztáson majmokat pillantott meg. A majmok fogócskáztak.
  – Ez nekem való játék – mondta. – Játszahatok veletek? – kérdezte a majmokat.
  – Gyere, játsszál velünk! – üvöltötték a majmok.

  De a kiselefánt, bárhogy igyekezett is, egyetlen majmot se tudott elfogni.
  Hamarosan egészen kifogyott az erejéből.
  – Nem jó majomnak lenni – mondta, és otthagyta a majmokat. Azok még sokáig nevettek a lomha, nehézkes elefánton.
  Ment, mendegélt a kiselefánt, míg meglátott egy papagájt, amely ágról ágra szállt. Olyan csodálatos tarka tollai voltak, hogy a kiselefántnak káprázott a szeme.
  – Tudom már, mit csinálok! – örvendezett. – Repülni fogok.
  – Kezdd el, én majd nézem – felelt a papagáj.

  A kiselefánt ugrott egy nagyot, de nem sikerült a levegőbe emelkednie, hanem leesett a földre, és megütötte a lábát.
  Az öreg papagáj félrefordította a fejét, és mosolyogva nézte.
  – Itt nem tudok nekifutni – mondta a kiselefánt zavarában.
  – Megmutatom neked, hol lehet nekifutni – vigasztalta a papagáj, és elvezette a kiselefántot a meredek folyópartra. – Nézd – mondta a gazfickó. Odament egészen a szakadék széléhez, ugrott egyet, és felrepült.
  A kiselefánt szintén odament a szakadékhoz, ő is ugrott egyet, és… beleesett a vízbe. Kimászott a partra, vizesen, sárosan, tele iszappal és hínárral.

  Kétségbeesve körülnézett, és egyszerre meglátta elefántpapát, elefántmamát és testvéreit a parton, amint szótlanul figyelték őt.
  Elszégyellte magát a kiselefánt.
  – Vigyetek magatokkal sétálni – mondta. – Ezentúl mindig elefánt akarok lenni.
  És az egész elefántcsalád elindult sétálni.

  Pin It on Pinterest