Bartócz Ilona: Mese egy eltévedt őzikéről

Mese az eltévedt őzikéről
Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 2 Átlag: 5]
Panna, a játékos és könnyelmű őzike, elhatározta, hogy elfogja Lilót, a sárga szárnyú, vidám lepkét. Panna már egy álló napja azon bosszankodott, hogy Liló nem hajlandó játszani vele, ha a közelébe megy, menten szétnyitja szárnyait, és huss! – elrepül. Panna fürgén szedi a lábát, de Liló csak nevet rajta.
„No, már igazán utolérem, megfogom és csak akkor engedem el, ha megígéri, hogy ezentúl majd mindig velem játszik” – fogadkozott magában őzike.
Liló hamarosan meg is jelent az erdei tisztáson, ahol Panna meg őziketestvérkéi reggelizni szoktak. Megint csak elreppent Panna szimatoló orrocskája előtt, és huss! – máris szállt az erdő sűrűjébe. Minél gyorsabban szállt Liló, annál gyorsabban futott Panna.
Egyszerre csak maguk mögött hagyták a fákat, a sárga szárnyú lepke eltűnt a kék levegőben és szegény könnyelmű kis őzike ott állt egy poros út szélén. Most mi lesz? Mögötte barátságtalanul sötétlett a sűrű erdő. Előtte meg a szürke, poros út. Hogyan is tudná, hová vezet? Csüggedten pislogott, tanácstalanul emelgette a kábát, mikor a feje felett megszólalt egy szarka:
– Mit keresel erre, te őzike? – csörögte szaporán.
– Eltévedtem – vallotta be Panna.
– Eltévedtél? Hát az bizony baj. De azért segíteni lehet rajta. Elvezetlek a Vízililiomok szigetére, ott gyűjtik össze az eltévedt gyerekeket. Ezt anyukád is tudja, és bizonyára ott keres majd téged. Indulj csak el mögöttem!
Panna és a szarka a poros úton át hamarosan egy csodaszép tóhoz ért. A zöld parti fűzben komoly hattyúk szorgoskodtak, kákából, nádból tutajt készítettek A szarka a hattyúk gondjára bízta az őzikét.
Más eltévedt állatgyerekek is várakoztak a parton és Panna – egy szomorú teknősbéka, egy csintalan pulikölyök meg egy haragos méhecske társaságában – elsőnek került a kész tutajra, amit két bölcs, öreg hattyú vontatott a vízililiomok szigete felé.
Bizony beesteledett, mire a hattyúk minden eltévedt állatot a szigetre vittek.
Délután már nagyobb tutajok is kikötöttek a parton: gondterhelt pulimamák, aggódó sündisznók meg ráncos homlokú csigapapák jöttek a Vízililiomok szigetére, hogy megkeressék eltévedt kicsinyeiket. Panna aggódva figyelt, de sehol sem látott egyetlen őzet sem. Borzas, a csintalan pulikölyök szemtelenül megjegyezte:
– Na, őzike, téged alighanem tyúkanyó fogad örökbe, az eltévedt csirkéje helyett majd te leszel a gyereke!
Panna nem felelt, csak bánatosan nézett a part felé. De a vigyázó, egy szigorú hattyú, megrovóan koppintott a csőrével Borzas fejére:
– Haszontalan puli te, mit fecsegsz annyi ostobaságot!
Már felkelt a hold, fényében ezüstösen csillogtak a liliomlevelek, mikor nagy loccsanással kikötött az utolsó tutaj és Panna mamája lépett a partra.
Akkor aztán a főhattyú a közepére állt, megmagyarázta a kicsinyeknek, hogy máskor ne csavarogjanak el a mamájuktól, testvéreiktől.
Az égbolt már csupa-csupa csillag volt, mikor Panna megtalálta a mamáját. Illedelmesen megköszönte a hattyúk segítségét, tutajra szállt, és anyjával együtt hamarosan partot ért.
Az őzike már olyan álmos volt, hogy alig tudta nyitva tartani a szemét, de azért illedelmesen jó éjszakát kívánt a tutajos hattyúknak és édesanyja oldalán engedelmesen indult hazafelé a holdfényes úton.