Skip to content

Lev Tolsztoj: Talált gyermek (igaz történet)

  Talált gyermek
  Egy szegény asszonynak volt egy lánya, Mása. Mása reggel elindult vízért, hát meglátta, hogy
  az ajtajuknál valami fekszik, rongyba van csavarva. Mása letette a vedret s kibontotta a rongyot. Alighogy hozzáért, sivalkodás hallatszott a rongyból:
  „Oá! oá! oá!”
  Mása lehajolt és látta, hogy egy icipici vörös gyermek. Hangosan rítt: – Oá! oá! – Mása a karjára vette, bevitte a házba és egy kanál tejjel itatgatni kezdte. – Mit hoztál, te? – kérdezte az anyja.
  – Ezt a kisgyermeket – felelte Mása -, itt találtam az ajtónknál.
  Azt mondta az anyja: – Mi úgyis szegények vagyunk, hogy tudunk etetni még egy kis-gyermeket? Elmegyek a rendőrkapitányhoz s megmondom, hogy vigyék innen.
  Mása sírva fakadt s kérlelte az anyját: – Anyuska, nem eszik ez sokat, hadd maradjon nálunk.
  Nézd csak, milyen vörös és ráncos a kezecskéje, ujjacskája. – Megnézte az anyja s nagyon megsajnálta.
  Megtartotta a gyermeket. Mása etetgette, pólyálgatta s dalt is dúdolgatott neki, mikor lefektette.

  Pin It on Pinterest