Lev Tolsztoj: Talált gyermek (igaz történet)

Talált gyermek
Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 0 Átlag: 0]
Egy szegény asszonynak volt egy lánya, Mása. Mása reggel elindult vízért, hát meglátta, hogy
az ajtajuknál valami fekszik, rongyba van csavarva. Mása letette a vedret s kibontotta a rongyot. Alighogy hozzáért, sivalkodás hallatszott a rongyból:
„Oá! oá! oá!”
Mása lehajolt és látta, hogy egy icipici vörös gyermek. Hangosan rítt: – Oá! oá! – Mása a karjára vette, bevitte a házba és egy kanál tejjel itatgatni kezdte. – Mit hoztál, te? – kérdezte az anyja.
– Ezt a kisgyermeket – felelte Mása -, itt találtam az ajtónknál.
Azt mondta az anyja: – Mi úgyis szegények vagyunk, hogy tudunk etetni még egy kis-gyermeket? Elmegyek a rendőrkapitányhoz s megmondom, hogy vigyék innen.
Mása sírva fakadt s kérlelte az anyját: – Anyuska, nem eszik ez sokat, hadd maradjon nálunk.
Nézd csak, milyen vörös és ráncos a kezecskéje, ujjacskája. – Megnézte az anyja s nagyon megsajnálta.
Megtartotta a gyermeket. Mása etetgette, pólyálgatta s dalt is dúdolgatott neki,mikor lefektette.