Skip to content

Lázár Ervin: A fába szorult hernyó

  A fába szorult hernyó

  Egyszer fába szorult egy hernyó. Jó magas fa legfelső ágába. És jajgatott, jajongott, sírt keservesen.

  Szép hernyó volt. Piros vonalakkal meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin. Vagy három rubin, mert nem tudom pontosan, hány szeme volt a hernyónak. De akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két (vagy mind a három) szemével. Pik-pak, hullottak a könnyek. Avagy pik-pak-puk. Az esetben, ha három szeme volt.

  Különben szépek voltak a könnyei is. Sőt talán a könnyei voltak a legszebbek.

  – Valaki bömböl – dörmögte a medve.

  – Valaki ordít – rivallta a farkas.

  – Valaki szepeg – mekegte a kecske.

  – Valaki sír! – kiáltott a róka.

  – Valaki zokog – makogta a nyúl.

  – Valaki rí – recsegte a borz.

  – Valaki sír-rí – cincogta az egér.

  – Valaki itatja az egereket – mondta a hőscincér.

  – Valaki nagyon keservesen sírdogál – mondta a katicabogár.

  – Ej, ki lehet? – kérdezték mind együtt.

  Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka: basszus. A kecske: tenor. Alt: a borz és a nyúl. Az egér, a cincér s a katica: szoprán.

  Az meg ott fent sírt-rítt tovább.

  – Mentsük meg – mondta a medve; a medvéknek ugyanis általában jó szívük van.

  – Mentsük! – vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hőscincér.

  Ja és a katica is rávágta!

  Mivelhogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hőscincéreknek is jó szívük van.

  Ja igen, és a katicáknak is!

  – De hogyan mentsük meg? – kérdezte a cincér.

  – Megrázom a fát – mondta a medve.

  A róka röhögött.

  – Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi – vélte a farkas.

  A róka heherészett.

  – Tanácsokat kell neki adni – rebegte a kecske.

  A róka kacarászott.

  – Helikoptert kell bérelni – így a nyúl.

  A róka hahotázott.

  – Fel kell ugrani az ágig – tanácsolta a borz.

  A róka rötyögött.

  – Avagy izé – jelentette ki magabiztosan a cincér.

  A róka röhécselt.

  – Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? – mérgelődött a katica. – Inkább azt mondd, hogyan menthetjük meg!

  – Talán neked nincs ötleted? – kérdezte tőle a róka.

  – De igenis van! – kiáltott a katicabogár. – Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük.

  – Na lám – mondta a róka -, nemcsak hét pettyed van, de eszed is.

  Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoztak azon, ki legyen legalul. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.

  – Nem akarok megint heherészni – mondta a róka.

  – Így kell felállnunk: alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl…

  – Hohó!… – vágott közbe a katica. – Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.

  – Na jó – egyezett bele a róka -, szóval rajtam a borz, a borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fent bömböl.

  Nosza, felugrottak egymás hátára. Legtetőn a katica.

  – Egy hernyó! – kiáltotta.

  – Eléred? – kérdezték a többiek.

  A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát:

  – Még egy hangya kellene. Egy picurka hangya. Ha ráállna a hátamra, épp elérné.

  – Látod – mondta dühösen a cincér -, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném.

  A róka erre megint heherészett.

  – Ne vihogj, rázkódik tőle a májam – mordult rá a borz.

  A katica meg mérgelődött fent.

  – Ej, de buta vagy, te cincér! Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk?

  – Azt! – vágta rá a hőscincér.

  – Na jó, akkor cseréljünk helyet!

  Helyet cseréltek, a cincér ráállt a katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a katica.

  – Érdekes, pedig én nagyobb vagyok – csodálkozott.

  A borz meg fájdalmasan felkiáltott:

  – A májam!

  Merthogy a róka megint csak röhécselt.

  A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott.

  Nagyon-nagyon fába szorult.

  – Azt mondod, egy hangya kellene? – kérdezte legalul a medve.

  Kicsit lihegve mondta, hiába, nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér s a katica.

  – Igen, egy hangya – mondta a katica -, egy icipici hangya. Akármilyen icurka-picurka.

  – Hej, hangya! Hangya! Gyere ide, hangya! – kiabálták mindannyian.

  De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van!

  Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya!

  Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót.

  Sírhatott-ríhatott.

  Pin It on Pinterest