Skip to content

Bálint Ágnes: A kesztyűbőr baba

  Kesztyű báb
  Volt egyszer egy anyóka, akinek senkije, semmije sem volt. Kará­csony közeledtével mégsem azon búsult, hogy nincs kitől ajándékot várnia, hanem azon, hogy nincs, akit ő megajándékozhatna.
  És ha volna is – ugyan mivel? Azért vé­gigkotorászta fiókjait. Pár szál pa­ mutot, apró gyöngyöt, meg egy fél pár kesztyűt talált. Finom, fehér bőrből való kesztyűt – varrt hát belőle egy kis fehér babát.
  Kesztyűujjakból lett keze- lába, pamutszálakból a haja, apró gyöngyből a szeme. Takaros kis baba lett, csak éppen egyik lába hosszabbra sikeredett, mint a másik, hiszen a kesztyű ujjai sem egyformák. S mert varrás közben anyóka kese­rű könnyeket hullatott amiatt, hogy nem lesz kinek aján­ dékozni a babát, egy ilyen forró könnycsepp a babára hullott, és abból lett a szíve. Meg is szólalt nyomban:
  „Nyiss ajtót, anyóka.
  Kimegyek a hóba.”
  – Uramfia, ez megelevenedett! – ámult el anyóka, és ajtót nyitott a babának. Az kisétált, és addig ment, míg egy ablakhoz nem ért, melyen át csillogó Karácsonyfát lehetett látni. Bekopogott. Mikor a háziak ajtót nyitottak neki, énekelni kezdett.
  “Kesztyűből varrtak,
  De szívet is kaptam.
  Szeretetet várok,
  Amit meghálálok.’
  – Magnó van a hasadban? – kérdezték a gyerekek kíváncsian. Mikor megtudták, hogy nincs, becsapták előtte az ajtót.
  A baba továbbment a havas utcán, míg megint olyan házhoz nem ért, melynek ablakából karácsonyi gyertyák fénye áradt. Itt is bekopogott, itt is elénekelte:
  “Kesztyűből varrtak,
  De szívet is kaptam.
  Szeretetet várok,
  Amit meghálálok. „
  – Szépen énekelsz! – mondták a gyerekek. – Na, indulj befelé!
  A baba elindult, de alig tett pár lépést, egyikük felkiáltott:
  – Hiszen ez sánta! Mag majd kicsúfolnak miatta bennünket!
  Itt is becsapták a baba orra előtt az ajtót. Ment hát tovább. Pamuthaján hópelyhek csillogtak, mint a gyémánt.
  Egyszer csak olyan házhoz ért, melynek ablakából karácsonyi énekszó hallatszott. Itt is bekopogott, itt is elénekelte:
  “Kesztyűből varrtak,
  De szívet is kaptam.
  Szeretetet várok,
  Amit meghálálok.”
  Egy kisfiú és egy kislány jött ki a babáért. Nagy örömmel fogadták, és mindjárt megmutatták neki a karácsonyra kapott babaszobát, az asztalkával, a székecskével, a csipkés párnájú ágyacskával:
  – Nézd csak, ide beköltözhetsz!
  Így a baba ottmaradt náluk, és nagyon megszerették egymást. Másnap a baba csak arra várt, hogy elálljon a havazás. Mihelyt felszakadoztak a felhők, elvezette kis gazdáit az anyóka házához:
  – Itt lakik az öreg néni, aki engem varrt!
  Bementek, és az anyóka sírt is, nevetett is örömében, mikor látta, mennyire megbecsülik az ő ajándékát. Lám, mégis csak sikerült megajándékoznia egy kedves kisfiút és kisleányt! És mennyi szép karácsonyi éneket tudott ez a két gyerek! Velük énekelt a kesztyűbőr baba, sőt, reszkető, öreges hangján még anyóka is. Végül a baba – mintha soha nem lett volna sánta – , táncraperdült. Vele táncolt a két gyerek, és akár hiszitek, akár nem – még anyóka is…

  Pin It on Pinterest