Skip to content

Gyárfás Endre: Mese a kis repülőgépről

  Mese a kis repülőgépről

  Tekivagy?kérdezteakisrepülő.
  Énkisvitorláscsónakvagyok,megszöktemakikötőből.Csavarogniszeretnék,nemjösszvelem?


  A
  mirepülőnketnemkellettkétszerhívni,beleültavitorlásba,ésmárisversenytszáguldottakaszéllel.Ámazegyikfordulónálavitorlásmegbillent,ésakisrepülőgépzsupsz!belepottyantavízbe.Elmerült.Éppenarraúszottegynagy-nagyharcsa,megláttaarepülőt,éseztgondolta:„No,eztbekapom.”Beiskapta.Igenám,denemsokkalkésőbbahorgotisbekapta,ésmárottficánkoltBalázsbácsi,azöreghorgászkezében.

  EsteBalázsbácsifelvágtaaharcsát,gyomrábanráakadtamiszökevényünkre.
  Mitkereselitt,tekisrepülőgép,aholmégagépmadársemjár?
  Jaj,jaj,hazaszeretnékmárjutni,nagyonmegbántam,hogyelszöktemhazulról!
  Jólvan,majdreggelhazaviszlekmondtaBalázsbácsi,ésletetteapadkára,aztánnekilátott,hogyhalászlétfőzzön.

  Ezalattamacskájafelugrottapadkára,szájábakaptaakisrepülőt,ésuzsgyi,elszaladt.Akiscicátakartameglepniezzelafurcsaajándékkal.Ahogyszalad,szalad,egyszerrecsakelsötétülfeletteavilág,zsákotdobtakrá.Azsákegymatrózévolt,amatrózpedigarepülőgép-anyahajónszolgált.Azértfogtaamacskát,mertafedélzetennagyonelszaporodtakmárazegerek.


  Mondjam-e,
  nemondjam,hogyörültekotthon,amikorazsákbamacskaszájábanmegláttákakisrepülőgépet?Ópedigmegígérte,hogynemfogtöbbetelrepülnihazulról,csakhamajdnagylesz,kétmotoros,igazipilótákülnekmajdbenne,ésigaztörténeteketírnakrólaazújságok,nemolyankitaláltmesét,mintezvolt,ni!

  Pin It on Pinterest