Skip to content

A rátóti csikótojás

  A rátóti csikótojás

  Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község. Ebben a Rátótban a csősz egyszer a mezőn egy hatalmas úritököt talált.

  – Tyű, fékomadta-teremtette – csodálkozott -, nahát ez már megint mi? – Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha.

  Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupaktanács. A csősz letette a tököt az asztalra. A derék elöljárók is mind elszörnyülködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást.

  Azt mondja a legöregebb, a legokosabb:

  – Sok időt megértem, de ilyen isten-teremtményét világéletemben nem láttam még. Mi lehet ez?

  Azt mondja rá az időben utána következő:

  – Én is sok mindenen keresztülmentem, de ilyent még én se ettem életemben.

  S fordul kérdő tekintettel a korban alatta állóhoz.

  Az azt mondja:

  – Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudjon.

  Itt aztán a bíró is beleszólt:

  – Hát atyafiak, ez – ahogy a formája mutatja – csakis tojás lehet.

  Erre aztán a többi feje is egyszeriben megvilágosult.

  – Persze hogy tojás! Mert mi más is lehetne, ha nem tojás?!

  A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, mikor a földről felvette.

  A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás.

  – Egy gyíksárkányé! – mondta a legöregebb elöljáró.

  – Lúdvércé!

  De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyanképpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határban. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka!

  Annak a Rátótnak a környékén még ritka volt a ló. A parasztok tehénnel szántottak s fuvaroztak. Még a lakodalomba is tehén vonta szekéren mentek.

  De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát:

  – Csikó! Csikó tojta!

  Most már az öregek is fújták:

  – Úgy van Ezt a csikó tojta. Mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát?

  Ebben mindnyájan megegyeztek.

  – Eddig szerencsésen eljutottunk – szólott a bíró -, még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mitévők legyünk?

  – Kiköltetjük!

  – Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink.

  Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata.

  – Tudják mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk.

  Ebben aztán megint megegyeztek.

  Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint kor szerint következtek. Ki-ki egy napig. Éppúgy, ahogy a kotlós tyúk a tojásokat.

  Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluban rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupaktanácsra rázápult a csikótojás! Merthogy csak nem kel ki! Erre aztán az elöljárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását.

  A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kiscsikó már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az elöljárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő orruk szerint a tojásnak már szaga volt Záp!

  Végtére is megállapodtak abban, hogy a záptojást kiviszik a határba egy hegyre, mert onnan épp a felé a falu felé gurítják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében leghangosabb volt.

  Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony szaglott már messziről is. Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a csikótojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonyabokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy piciny nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek torkán kifért:

  – A pici csikó! Ni, né! Fut a pici csikó! Utána, emberek!

  A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy hasztalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki sem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában:

  – Nem megmondtam; hogy a csikó már mozog? Miért is nem ültük türelemmel még egy-két nap azt az istenadta csikótojást?

   

  Pin It on Pinterest