Mátyás király napszámba dolgozott

Amint Mátyás vándorolt, egyszer egy nagy építkezéshez érkezett. Beállt napszámosnak. Amikor a pallér, a fő építőmester felvette, azt mondta neki: -Te naplopó! Ha nem dolgozol rendesen, akkor megbotozlak, aztán kergetlek el. Mátyás nem szólt semmit, munkába állt. A pallér az álláscsinálókhoz tette. Hatalmas fenyőszálakat kellett…