Kertem alján

Móra Ferenc: Kertem alján

Kertem alján lombot ontva vén akácfa vetkezik, ablakomba búcsút mondva nyújtogatja ágkezit. Ha szükellő őszi szellő simogatja sudarát, gallya rebben, halk zörejben sírja vissza szép nyarát. Puszta ágad bármi bágyadt, bármi búsan bólogat, vén akácom, e világon nincsen nálad boldogabb! Viharával, nyomorával, átaluszod a telet- új virággal, lombos ággal kelteget…


A főtt borsó

Benedek Elek: A főtt borsó

Sok minden együgyűséget fogtak rá az oláhfalusi székelyekre, pedig nem együgyű ám az oláhfalusi nép, inkább csak színleli az együgyűséget, mely rendszerint ravaszságot takar. Erre vall az a történet is, amit most elmesélek. Egyszer régen, mikor még vasút nem volt, egy oláhfalusi ember deszkát vitt Segesvárra. Mind egy szálig eladta…


A vasorrú bába

Benedek Elek: A vasorrú bába

Volt egyszer egy szegény favágó ember. De ez aztán csakugyan szegény volt: a bőre is a csontján száradt a rettenetes sok éhezéstől. Hát még a gyermekei! Ezeknek már zörgött is a csontocskájuk, s minden kis széllebbentésre lefordultak a lábukról. Búsult a szegény favágó, a szíve is majd megszakadt, ha látta…


A tréfás farkas

Kolozsvári Grandpierre Emil: A tréfás farkas

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl volt egy ember. Annak az embernek volt egy kocája, egy berbécse meg egy lova. De nem becsülte meg őket, enniük is alig adott. Tavaszra úgy elhitványkodott a három nyomorult pára, hogy zörgött a csontjuk, lötyögött a bőrük. Az ember kicsapta őket a…


A kőkastély

A kőkastély (svájci mese)

Egyszer Pampfnucius, Toggenburg grófja, nagy szomorúsággal lépkedett fel a palotája márványlépcsőjén, ment, ment búsan a felesége szobájába, letette a nehéz koronát fejéről egy szekrény sarkába s tipegett-topogott tovább is nagy elkeseredettséggel. A felesége ott ült az ablak mellett és szorgalmasan hímezgetett, de olyan szomorúan tipegett-topogott az öreg gróf, hogy végre…


Bors néni és a bors

Nemes Nagy Ágnes: Bors néni és a bors

Elküldték Lackót a boltba. Borsért küldték Lackót a boltba. El is ment Lackó, meg is találta a borsot, ott volt kis zacskókban, szépen felrakva egy polc tetejére. Lackó levette az egyiket, és belevágta a kosarába. Talán ez volt a baj. Talán nem kellett volna ANNYIRA odavágni. Mert a zacskó szétrepedt….


Dzsungel

A ravasz róka és az oktondi jaguár (indián mese)

A róka meg a jaguár ősidők óta ellenségek voltak. Talán már nem is tudták, hogy miért is haragszanak egymásra, de így volt ez már apáik, nagyapáik, dédapáik idejében is, hát miért lenne máskéni hőseink életében? Örök vetélkedésben éltek, mindegyik túl akart járni a másik eszén. A jaguár a fogát fente…


Miért lett foltos a leopárd?

Miért lett foltos a leopárd? (Rudyard Kipling nyomán)

Akkoriban, édes drágám, mikor még minden szép és új volt, a leopárd a magas mezőn élt. Jól jegyezd meg, nem az alacsony mezőn, nem is a cserjés mezőn, hanem csupán csak a csupasz, forró, napos mezőn, ahol homok, homokszínű szikla és csupán csak homok-sárga fű volt. Ott élt a zsiraf…


Tengerecki hazaszáll

Tamkó Sirató Károly: Tengerecki hazaszáll

Szil szál szalmaszál! Merre járt a Pál? Merre járt a messzivágyó jéghegyjáró felhőszálló Tengerecki Pál? Ment, amerre szeme látott… Bebolyongta a világot – s belefáradt már. Lova üget… Gépe dörög… Magában ő így füstölög: Mért is menjek Tangerbe – fulladni a tengerbe! Gyötörjön a zsába – nyirkos Kambodzsába?! Nagy melegbe,…


A legszebb vasárnap

Petrolay Margit: A legszebb vasárnap

Járt az óvodába egy kis leány: Zsuzsikának hívták. Piros szalagot hordott a hajában, és piros volt a köténye is. Ennek a piros köténynek a zsebében volt egy lyukas kétfilléres. Zsuzsika nagyon vigyázott rá, a világ minden kincséért el nem költötte volna. Pedig egy fiú az óvodában már egy forintot is…