Mátyás király és a török basa

Mikor Mátyás király a törökkel hadakozott, egyszer török ruhába öltözött. A vállára vett egy zsák árpát s elvegyült az árusok között, akik a várba igyekeztek portékájukkal. Be is jutott a várba, minden baj nélkül. A basa sátora közelében letette a zsákját, s egész nap ott árult. Közben pedig alaposan kikémlelte…

Mátyás király hazajárt

Száz esztendőkkel azelőtt halott volt már Mátyás király. A magyar népnek soha többé olyan nagy király nem adott az Isten. Rabigát rabiga után kényszerítettek a nyakába. Hol a török, hol a német sanyargatta az országot. Legjobb fiai hiába véreztek, hiába küzdöttek, nem bírták felemelni a nemzetet. Azért a magyarok szívében,…

Mátyás király várnagya meg a franciák

Egyszer az összes királyok meg fejedelmek Visegrádon gyűléseztek. Mátyás király nem győzte dicsérni az ő magyar népét. Azt mondta a francia király: -Úgy szeretnék már látni egy igazi magyart! Mátyás mindjárt üzent a várnagynak, hogy öltözzön fel magyarosan, úgy ahogy szokás s aztán jöjjön a szalonba. A várnagy felöltözött. Bőgatyát,…

A cinkota nagyicce története

A cinkotai plébános püspök szeretett volna lenni. Meg is írta Mátyás királynak, hogy így, meg úgy, ő már eleget plébánoskodott, a király tegye meg püspöknek. Mátyás király megüzente, hogy püspök lehet, ha megfelel az ő három kérdésére: Hol kel fel a nap? Mennyit ér a király? Mit gondol a király?…

Mátyás király és a kolozsvári bíró

Hol volt, hol nem volt, Kolozsváron élt egy kegyetlen bíró. Egyszer Mátyás királynak fülébe jutott, hogy ez a bíró mint sanyargatja a szegény népet. Mátyás király szerette a szegényeket és pártolta őket. A gazdagokat gyűlölte s sokszor móresre tanította. Most hát hamarjában Kolozsváron termett, hogy saját szemével győződhessen meg az…

Mátyás király meg az eszes lány

Egyszer Mátyás király Visegrád alatt vadászgatott. Az erdőben találkozott egy takaros leánnyal, aki kosarat vitt a fején. -Hogy hívják? Hová meg? Mi van a kosarában? – kérdezte Mátyás. A leány nagyot kacagott, s a három kérdésre egy szóval válaszolt: -Esztergomba! A királynak tetszett az okos felelet. Megértette, hogy a lány…

Hogyan vigasztalta meg Mátyás király az öregeket s hogyan szomorította meg a fiatalokat?

Egyszer Mátyás király vándorútján betért egy házba. Két bánatos öreget talált. Az asszony a kemence mellett gubbasztott, az ura meg a küszöbön üldögélt magába roskadva. Nagyon-nagyon öregek voltak. Megsajnálta őket Mátyás. A következő házban egy igen-igen fiatal párocska lakott. Huncutok voltak. Játszadoztak egymással, öröm volt rájuk nézni. Gondolta a király,…

Benedek Elek: A szegény ember szőlője

Volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akárcsak a szeme fényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták…

Benedek Elek: Gyöngyike

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy csúnya vén boszorkány. Ez a boszorkány egyszer kiment a mezőre, s amint ott mendegélt, egy gyöngyszemet talált a fűben. Fölveszi a gyöngyöt, hazaviszi, de mire hazaért, a kicsi gyöngyszemből akkora lett, mint egy tojás. Csudálkozott ezen a boszorkány,…

Benedek Elek: Csalimese

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, meg az üveghegyeken is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember kiment a fiával a földre szántani, s amint egyet fordul, egyszerre csak elkiáltja magát a fiú: – Nézze, apámuram, nézze, egy…