Skip to content

Vlagyimir Szutyejev: Miau

  Miau
  A Kutyus a pamlag előtt aludt a szőnyegen.
  Álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná:
  – Miau !
  Felkapta a fejét, körülnézett – sehol senki !
  „Biztosan álmodtam az egészet” – gondolta, és kényelmesen visszafeküdt.
  De megint csak azt mondta valaki:
  – Miau !
  Ki nyávogott ? A Kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy
  alá, az asztal alá – sehol senki ! Felmászott az ablakpárkányra is.
  Meglátta a Kakast, amint az ablak előtt az udvaron sétálgatott.
  „Biztosan ez ébresztett fel” – gondolta a Kiskutya, és kifutott az udvarra a
  Kakashoz. – Te nyávogtál ? – kérdezte.
  – Én nem nyávogok, én beszélek – csapkodott a Kakas a szárnyával, és
  tüstént elkiáltotta magát:
  – Kukurikuuú !
  – Mást nem tudsz beszélni ?
  – Nem, csak azt, hogy „kukurikú” – válaszolta a Kakas.
  A Kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alighogy a
  lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki:
  – Miau !
  „No, most megvagy”! – szólt magában a Kiskutya, és mind a négy lábával
  kaparni kezdte a földet a feljárat alatt. Jókora lyukat ásott, s a lyukból egy
  szürke egérke ugrott elő. – Te nyávogtál ? – kérdezte tőle szigorúan a Kiskutya.
  – Cin, cin, cin – cincogta a Kisegér -, én nem, de ugyan ki nyávoghatott ?
  – Valaki azt mondta, hogy „miau”.
  – Közel ? – nyugtalankodott az Egérke.
  – Hát itt, egészen közel – felelte a Kutyus.
  – Juj, de félek ! Cin, cin, cin, – cincogta az Egérke, és besurrant a feljáró alá.
  A Kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaól mellől hallatszott jó hangosan:
  – Miau !
  A Kiskutya háromszor is körbefutotta az ólat, de senkit sem talált. Odabent azonban
  valaki mozgolódott. „Itt van hát – gondolta magában. – Mindjárt megfogom !” – és
  közelebb lopódzott az ólhoz. Láncát csörgetve, hatalmas, bozontos kutya ugrott eléje.
  – R-r-r-r ! – morgott a Kutya.
  – Én… én csak megakartam tudni…
  – R-r-r-r- !
  – Ön nyávogott talán ? – suttogta a Kiskutya, és behúzta a farkát.
  – Én ?! Talán gúnyolódsz, ebadta ?!
  A Kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt.
  És itt, éppen a feje fölött, valaki megint azt mondta:
   – Miau !
  Kikukucskált a bokor alól. Az orra előtt egy virágon bolyhos méhecske ült.
  „Itt van hát, aki nyávogott !” – és be akarta kapni a Méhet.
  – Z-z-z-z ! – zümmögött sértődötten a Méhecske, és belecsípett a Kutyusba.
  A Kutyus feljajdult, nekiiramodott, a Méh utána.
  – Züm, züm, megcsíplek ! Züm, züm, megcsíplek !
  Futott a Kutyus a tóhoz – és beleugrott a vízbe !
  Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen
  megint nyávogott valaki:
  – Miau !
  – Te nyávogtál ? – kérdezte csuromvizesen a Halat, amelyik mellette úszott el.
  A Hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltűnt a tó mélyén.
  – Kva-kva-kva ! – nevetett a Béka, aki egy vízililiom tetején ült.
  – Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek ?
  – Talán bizony te nyávogtál ? – kérdezte a Kutyus a Békát.
  – Kva-kva-kva ! – hahotázott a Béka. – Milyen buta vagy ! A békák csak brekegnek.
  És beugrott a vízbe… A Kiskutya csuromvizesen, feldagadt orral hazaballagott.
  Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szõnyegre. Egyszerre csak újból hallotta:
  – Miau !
  Felugrott – és íme, az ablakpárkányon ott kucorgott a Cirmos. – Miau – nyávogott a Kiscica.
  – Vau-vau-vau ! – ugatott a Kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos Komondor,
  és ő is morogni kezdett: – R-r-r-r ! A Cica felhúzta a hátát, és fújt: – S-s-s-s !
  Aztán prüszkölt: Fr-fr ! És kiugrott az ablakon. A Kiskutya pedig szépen visszament a
  szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, ki nyávogott.

  Pin It on Pinterest