Lev Tolsztoj: Mi látott a kisegér?

Mit látott a kisegér?
Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 2 Átlag: 4]
Elment a kisegér sétálni. Járkált az udvaron s aztán visszament az anyjához.
– No, anyám, két állatot láttam. Az egyik rettenetes, a másik jó állat.
Azt mondja az anyja:
– Mondd el, hogy milyenek voltak.
Felelte a kicsi egér:
 – Az a rettenetes ott jár az udvaron: fekete a lába, piros búb a fején, a két szeme dülledt és az orra horgas. Mikor elmentem mellette, kitátotta torkát és megemelte lábát. Hangosan kezdett kiabálni. Azt sem tudtam nagy ijedtségemben, merre meneküljek.
 – Az a kakas – mondotta az öreg egér. – Senkit sem bánt, attól ne félj. Hát a másik állat?
– A másik a napon feküdt, sütkérezett. Nyaka fehér, lába sima, szürke. Nyalogatta fehér mellét, egy kicsit mozgatta a farkát, s rám nézett.
Azt mondja az öreg egér:

 – Te kis buta, te kis buta. Hiszen az a kandúr.

( Fordította: Áprily Lajos)