Skip to content

Lev Tolsztoj: Lipunyuska

  Lev Tolsztoj: Lipunyuska

  Volt egyszer egy öregapó meg egy öreganyó. Nem volt egy szem gyermekük sem. Öregapó kiment szántani a mezőre, öreganyó otthon maradt lepényt sütni. Öreganyó megsütötte a lepényt s megszólalt:

  – Ha egy fiunk volna, vinne az apjának lepényt, de most kivel küldjek?

  Egyszer csak kibújik a gyapjúból egy picurka fiú s megszólal:

  – Erőt, egészséget kívánok, mátuska!

  Öreganyó kérdi tőle:

  – Honnan kerülsz ide, te picurka fiú, mondd meg, mi a neved?

  Feleli picurka:

  – Te, mátuska, megfontad a gyapjúszálat, beletetted az oszlopocskába, abból keltem én ki. Az én nevem Lipunyuska. Add ide, mátuska, elviszem a lepényt bátyuskának.

  – Elviszed-e, Lipunyuska? – kérdezte mátuska.

  – Elviszem, mátuska.

  Öreganyó belekötötte a lepényt egy batyuba s odaadta a fiúnak. Lipunyuska fogta a batyut, s kifutott vele a mezőre. Zsombék került az útjába a mezőn, s ő kiabálni kezdett:

  – Bátyuska, bátyuska, emelj csak át a zsombékon! Lepényt hoztam neked!

  Öregapó meghallotta a mezőről, hogy valaki szólítgatja, elébement a fiúnak, átemelte a zsombékon s megkérdezte tőle:

  – Honnan jössz, fiúcska?

  Felelte a fiú:

  – Én, bátyuska, kikeltem a gyapjú között. – S átadta a lepényt neki.

  Öregapó leült, hogy megreggelizzék; megszólalt a fiú:

  – Engedd meg, bátyuska, szántsak egyet én is.

  Öregapó ezt felelte:

  – Nincsen neked a szántáshoz elég erőd.

  De Lipunyuska megfogta az eke szarvát, s elkezdett szántani. Szántogat egyedül s egyedül dalolgat.

  A szántóföld mögött nagy úr jött hintóban; látja, hogy az öreg ott ül, reggelizik, s a ló egyedül szánt. Kiszáll a nagy úr a hintóból, s azt mondja az öregnek:

  – Hogy lehet az, öreg, hogy a lovad egyedül szánt?

  Feleli az öreg:

  – Egy fiúcska szánt ott nekem; hallod, énekelget.

  Közelebb megy az a nagy úr, meghallja a nótát s megpillantja Lipunyuskát.

  Azt mondja a nagy úr:

  – Öreg! Add nekem a fiút!

  Az öreg feleli:

  – Azt én nem adhatom, az az egy van nekem.

  Azt mondja most bátyuskának Lipunyuska:

  – Adj oda, bátyuska, megszököm én tőle.

  Oda is adta a paraszt a kisfiút száz rubelért. A nagy úr kifizette, felvette a fiút, kis kendőbe csavargatta s a zsebébe tette. Hazaérkezett a nagy úr s mondja az asszonynak:

  – Nagy örömet hoztam.

  – Mutasd azt a nagy örömet – mondja az asszony.

  A nagy út kivette a kendőt a zsebéből és kibontogatta; semmi sem volt a kendőben: rég visszafutott apóhoz Lipunyuska.

  Pin It on Pinterest