Lev Tolsztoj: A veszett kutya (igaz történet)

Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 0 Átlag: 0]

Egy földesúr vett magának a városban egy kopókölyköt, s hazavitte a faluba a bundaujjában. Megszerette a kiskutyát s benn a szobában nevelte. A kiskutya megnőtt, Druzsok lett a neve.

Eljárt az úrral vadászni, őrizte a házat, eljátszott a gyermekekkel.

Egyszer befutott egy kutya a kertjükbe. Egyenesen a kert útján futott, a farkát leeresztette, a szája nyitva volt és a nyála csorgott. A gyermekek a kertben voltak.

A földesúr meglátta a kutyát s odakiáltotta:

– Gyerekek! Szaladjatok hamar haza; veszett kutya!

A gyermekek hallották, hogy mit kiáltott az apjuk, de nem látták a kutyát s egyenesen szembefutottak vele. A veszett kutya rá akart rohanni az egyik gyermekre, de ebben a pillanatban Druzsok rávetette magát s marakodni kezdtek.

A gyermekek elszaladtak, de mikor Druzsok visszajött, nyöszörgött és véres volt a nyaka.

Tíz nap múlva Druzsok elkedvetlenedett, nem evett, nem ivott, s rátámadt egy kiskutyára, hogy megmarja. Akkor bezárták egy üres szobába.

A gyermekek nem értették, miért zárták be Druzsokot s odalopóztak titokban, hogy megnézzék a kutyát.

Kinyitották az ajtót s elkezdték Druzsokot szólítgatni. Druzsok majdnem leverte őket a lábukról, kirohant az udvarra s befeküdt a kertben egy bokor alá. Mikor a gyermekek anyja meglátta a kutyát, nevén szólította, de Druzsok nem fogadott szót, nem csóválta farkát, s nem is nézett reá. Szeme zavaros volt, szájából nyál csorgott. Akkor a birtokosasszony hívatta a férjét s így szólt:

– Jöjj hamar; valaki kiengedte Druzsokot, már egészen meg van veszve. Tégy vele valamit, az Isten megáldjon.

A birtokos fogta a puskáját s odament Druzsokhoz. Megcélozta, de amikor célzott, reszketett a keze. Lőtt, de nem a fejét, hanem a farát találta.

Üvöltött a kutya s elbújt.

Közelebb ment a gazdája, hogy megnézze, mi a baja. Véres volt a Druzsok egész fara, a két hátsó lábát a golyó szétzúzta. Mégis odacsúszott a gazdájához s elkezdte a lábát nyalni. Megremegett a földesúr, sírva fakadt s befutott a házba.

Akkor vadászt hívtak, a vadász egy más puskával halálosan eltalálta a kutyát, s magával vitte tetemét.