Skip to content

Fecske Csaba: Karácsony előtt

  Fecske Csaba: Karácsony előtt

  Karácsony táján, ó igen,
  mikor csizmát húz Télapó,
  s a hegyekben a fenyőkre
  puhán és halkan hull a hó,
  nos, akkor rajtam valami
  sejtelmes bizsergés fut át,
  gondolkodom vagy álmodom?
  Hallom a patkók dobaját.

  Hányat kell aludni, ötöt
  vagy hármat? Hármat, úgy hiszem,
  három éjszaka van hátra
  még, vagy talán már annyi sem.
  Odaért-e a levelem,
  ezen sokat gondolkodom,
  mert ha odaért – mondjátok!
  izgulni nincs semmi okom.

  Voltam-e rossz? Ó meglehet.
  De örökké lehet-e jó
  egy ilyen gyönge kisgyerek?
  S ha rossz voltam, mért voltam? Ó
  úgy érzem, s ez nem dicsekvés,
  több volt bennem mindig a jó,
  mint a rossz, hát az ajándék
  akár már most átadható.

  Karácsony táján, ó igen,
  mikor rám gondol Télapó,
  mákoskalácsot majszolok,
  künn csöndesen szitál a hó.
  Félig ébren álmodom,
  mindenfélén gondolkodom,
  tudom, levelem odaért,
  izgulni tehát nincs okom.

  Pin It on Pinterest