Kormos István: Első nap az első bében (Vackor az első bében)

Vackor az első bében
Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 5 Átlag: 3.4]

Haja,
haja, hé!
Megnyílott az ELSŐ BÉ!
Vackor hátán
iskolatáska,
apró lépteit szaporázza,
szeme előtt nagy fehér tábla:
KÖKÖRCSIN UTCA
– olvassa Vackor.
– Eredj, fiam, az iskolába!

Megy,
megy,
megy az apró,
megy a boglyos,
lompos,
loncsos
és bozontos,
piszén pisze kölyökmackó.

Iskola előtt megáll.
Nézdegéli a kapuját.
– Nohát – mondja. – Ilyen csudát!
Nagyobb mint az óvoda.
Indulás, Vackor, nosza! –
S a kapun besétikál.

Haja,
haja, hé!
Orra előtt kitárt ajtó,
rápingálva: ELSŐ BÉ!
Ajtóban néni:
Demény Eszter,
int a piszének,
s nevén szólítja:
– Ha hívlak, akkor
gyere is, Vackor,
ne kelljen hívni
téged ezerszer!
Tanító nénid leszek,
gyere, te mackógyerek.

Odabenn ELSŐ BÉSEK
vidáman nevetgélnek:
Nagy Balázs – egy,
Kormos Luca – kettő,
Keszthelyi Dani – három,
Hidegkuti Márti – négy,
Zelnik Bálint – öt,
Parancs Panni – hat,
Domokos Matyi – hét,
Maros Donka – nyolc,
Csukás Pista – kilenc,
Zachár Zsófi – tíz.
Tíz,
tíz,
tiszta víz,
sok gyerek,
sok cseprő-apró,
tizenegyedik közöttük
az a boglyos,
lompos,
loncsos
és bozontos,
piszén pisze kölyökmackó.

A sok benti suttogás
lesz végül nagy zajogás.
Sűrű a kedv az iskolapadban,
s amikor belép piszén piszénk,
viháncos harsány nevetés csattan:
– Haja, hé!
Nézzetek!
Ez egy mackógyerek!
De akkor Eszter néni
az osztályt végigméri:
– ELSŐ BÉ! Figyelem!
Most egy kis csend legyen!
Ez a kismackó Vackor!
Nagy kár, hogy ilyen boglyos,
hogy a bundája lompos,
hogy loncsos és bozontos,
de csöppet se kolontos,
és ha okosak vagytok,
nem nevetitek akkor.
Igazán nem tehet róla,
hogy ilyen az a bunda,
de ő már többet is tud,
mint azt, hogy „brumma! brumma!”
Veletek együtt megtanulja,
amit tanulni kell!
Hát ezt a piszét társnak
csak fogadjátok el!

Vackort Domokos Matyi
mellé leülteti,
mivelhogy őt a csöpp bocs
már régen ismeri.
Előtte Csukás Pista ül,
mögötte Zachár Zsófi ül,
a katedrán pedig
Eszter néni ül egyedül.

Az osztálykönyvet kinyitja,
és apró gyöngybetűkkel
mindük nevét beírja.

Egyszer csak Vackort kérdezi:
– Mi a papád neve?
Vackor zavartan dünnyögi:
– Mackor az ő neve…
– Mi a foglalkozása, mondd!
– Az biza medveség…
(Erre kitör a nevetés,
hogy belezeng az ég!)
– Milyen medveség, kis piszém?
– Hát… izé… erdei…
– Vackor! Az nem foglalkozás!
– De hiszen medve a papám,
barna bundája van neki…

Akkor Eszter néni föláll,
és Vackort megsimítja,
– No, ülj le szépen,
kis piszém. –
S nevét a könyvbe írja.

Ismerkedik egymással
a sok nyüzsgő gyerek,
de Vackor áll közöttük,
hüppögve pityereg.
Domokos Matyi kérleli:
– Ne sírj, kis boglyosom!
Ez itten már nem óvoda,
ha nevetnek, ne nézz oda,
semmit ne végy zokon.

Zachár Zsófi is mosolyog,
s vele Kormos Luca,
aki a padban imbolyog,
mint egy kölyökruca.

Végül megenyhül csöpp szíve,
és már velük nevet,
dúdol velük hazafelé
egy kedves éneket:
„Egy boszorka van,
három fia van,
iskolába jár az egy,
másik bocskort varrni megy,
a harmadik ül a padon,
a dudáját fújja nagyon,
de szép hangja van,
dana-dana-dan…”

Fényesen sütött a nap,
igen magasan,
tetszett neki az az ének,
s örült, hogy a kismedvének
fényes kedve van.
És hazament akkor
ebédelni Vackor.