Skip to content

Kányádi Sándor: Csukástó

  Csukástó vers

  Egyszer régen, amikor még
  több volt a hal, mint a horgász,
  és nem volt a folyók mentén
  ekkora nagy sürgés-forgás,
  élt a kicsi csíki Oltban
  élt egy csuka, hasonlót még
  én sem tudnék kitalálni,
  hogyha horgászember volnék.
  Nem is élt, de uralkodott.
  Ő volt a halak királya:
  se hálónak, se horognak
  nem volt hozzá bátorsága.
  Nemcsak félték, tisztelték is,
  mert nagylelkű és kegyes volt:
  szúnyogon meg moszaton élt,
  testvérhúsba sose kóstolt.
  Úszta, járta birodalmát
  Domokostól le Bükszádig.
  Védelmezte népét s annak
  porontyait és ikráit.

  De leginkább Tusnád táján
  szeretett elidőzgetni,
  hol a szikla a kis Oltot
  majdnem-majdnem megrekeszti.
  Ha elfáradt, ott pihent meg,
  ott a víz is, mint a kristály,
  s a vízből is tisztán látta
  a fenyőket fönn a sziklán.
  Ahogy telt az idő, s ő is
  lassacskán mind öregebb lett,
  s az úszkálás föl-le, föl-le
  lassacskán mind nehezebb lett,
  hovatovább mind gyakrabban
  bámulta a fenyőfákat.
  Gondolt egyet, és fővárost
  alapított ott magának.
  „Jó is lesz így, öregedő
  uszonyaim mit fárasszam,
  mikor úgyis itt folyik át
  egész hosszú birodalmam.
  Igen ám, de épp az a baj:
  folyton folyik az országom,

  és nekem, hogy itt székeljek,
  folyton-folyvást kell úszkálnom.”
  Szerencsére jött a tavasz,
  és a kis Olt úgy megáradt,
  hogy nem fért át a szoroson,
  s majd ellepte a fűzfákat.
  Jött aztán az apasztó nyár
  nagy meleggel, de hiába,
  ott maradt, a fűzfák között,
  az Olt egy kis darabkája.
  Csillogott, akár egy kastély,
  ez kellett a mi csukánknak!
  Átevickélt a szép tóba,
  s lefoglalta palotának.
  És azóta Csukástónak
  hívja minden vízi s földi,
  hetedhét országból szoktak
  odajárni gyönyörködni.
  Mondják, hogy az öreg csuka
  lemondott a királyságról,
  s mai napig ott éldegél
  szerényen a nyugdíjából.

  Pin It on Pinterest