Skip to content

Csarusin: A fürj

  A fürj

  Élt nálunk egy ideig egy szelíd fürj. Kalitkában tartottuk. A fürj amolyan kicsi, vad tyúkocskafajta. A tolla vör- henyes barna, világosabb sávokkal. A begyén toliakból kis plasztronféle van, olyan, mint a gyerekek előkéje.
  Ide-oda járkál a kalitkájában és halkan fütyörészik, ilyesformán:
  „Türr-türr! Türr-türr!”

  Néha lefekszik és fürdik a homokban, mint az igazi tyúk.
  Tisztogatja a tollát, szárnyával verdes. Ha kukacot mutatunk neki, odajön és a kezünkből eszi.
  Még a tenyerünkre is tettük, mint a játékszert. Ott megül és nem repül el. Szelíd, mint a galamb.
  De a legérdekesebb, tudjátok, mi volt?

  Mihelyt este felgyújtottuk a villanyt, a fürjecske azonnal pitypalattyolni kezdett, így:
  — Pitypalatty! Pitypalatty!
  — Mit mond? — kérdezte Miki.
  — Aludni küld téged. Hallod? Azt mondja: „Pitypalatty, hív az ágy! Hív az ágy, pitypalatty!”

  Miki fülel: csakugyan valami effélének hangzik:
  — Pitypalatty! Hív az ágy!
  — Pitypalatty! Hív az ágy!

  Mikinek pedig csakugyan már aludnia kéne. De nehéz őt ágyba kergetni.

  — Még korán van! — mondja könyörögve.
  És a fürj megint rákezdi:
  — Pitypalatty! Hív az ágy!
  — Nincs kedvem!
  — Hív az ágy!
  — Hadd játsszam még egy kicsikét!

  Most aztán úgy rázendít a fürj, hogy az ember majd megsiketül belé:

  — Pitypalatty! Hív az ágy! Pitypalatty!
  — Igen, igen, megyek mosakodni!
  — Hív az ágy! Hív az ágy!
  — Igen, csak levetem a nadrágomat!
  — Hív az ágy! Hív az ágy!
  — Mit kiabálsz, ostoba? Hisz már lefeküdtem!

  Eloltják a villanyt a házban; elhallgat a fürj. Miki is elalszik.
  Így volt ez nálunk minden áldott este. Hozzászoktatta a fürjecske Mikit a lefekvéshez.
  Mihelyt rákezdte a „pitypalatty”-át, Miki ásítozni kezdett. Addig- addig ásítozott, amíg szépen megmosdott, levetkőzött és lefeküdt aludni.

  Igaz, a fürjecske nemcsak esténként kiáltozta, hogy „hív az ágy”, hanem más napszakban is, de olyankor rádobtam valamit a kalitkájára, kendőt vagy türölközőt, és a fürj nyomban elhallgatott.
  A fürj nem szól a sötétben. Nyáron kiköltöztünk a nyaralóba.

  A kertben jókora ketrecet rekesztettünk el a fürjecské- nek. Oda betettük s aztán kimentünk a mezőre virágot szedni, hogy feldíszítsük vele az új lakásunkat.
  De a ketrecen valahol rés maradt — megszökött a fürjecske.
  Mire hazaértünk, nem volt sehol.
  Jaj, de sirattuk!

  Kerestük mindenfelé. Kerestük egész délután, egész este. Kotorásztunk a fűben, végigcsörtettük a bokrokat. De a mi fürjecskénknek se híre, se hamva.
  Kimerültünk, elfogyott az erőnk. Mikinek már rég az ágyban lenne a helye.

  — Hogy fogok lefeküdni? — kérdi sírva. — Nincs, aki aludni küldjön!
  És akkor felkelt a hold. Fényesen megvilágított mindent köröskörül, a gyepet, az utat. És egyszer csak mit hallunk az egyik útmenti bokorból:

  — Pitypalatty! Pitypalatty!
  — Ö az! — lelkendezik Miki.

  És a fürjecske még hangosabban:
  — Pitypalatty! Hív az ágy!

  Bebújtunk a bokorba és egyszeriben megfogtuk a fürjecskénket. Hideg volt a teste és csurom víz: megáztatta a harmat. Hazavittük, megjavítottuk a rést a ketrecen és szépen visszatettük belé a fürjecskét.

  Miki pedig vidáman ment aludni.

  Pin It on Pinterest