Skip to content

Nemes Nagy Ágnes: Bors néni és a bors

  Bors néni és a bors

  Elküldték Lackót a boltba. Borsért küldték Lackót a boltba. El is ment Lackó, meg is találta a borsot, ott
  volt kis zacskókban, szépen felrakva egy polc tetejére. Lackó levette az egyiket, és belevágta a kosarába.
  Talán ez volt a baj. Talán nem kellett volna ANNYIRA odavágni. Mert a zacskó szétrepedt. Lackó! Szétrepedt a zacskó!
  Megijedt erre Lackó, kezdte összeszedegetni a szétgurult borsszemeket. De ez nehéz.

  Mert a bors:
  kicsi,
  kerek,
  gurul,
  pereg.

  Azonkívül fekete is. Mondom, Lackó megpróbálta összeszedni a szétgurult borsot

  „Most minden borsszemet
  – gondolta Lackó –
  szépen összeszedek
  – gondolta Lackó –
  a baj csak az, hogy amint lépkedek
  – gondolta Lackó –
  széttaposom a borsszemeket
  – gondolta Lackó.”

  És ez igaz is volt. Rálépett a szétgurult borsszemekre, riccs-reccs. Mások is rájuk léptek, mert sok vevő volt
  az üzletben, riccs-reccs. És ebből még nagyobb baj lett. Mert a bors nemcsak kicsi, kerek, gurul, pereg
  (azonkívül fekete), hanem ha széttiporják, darálják, megőrlik – nagyon csípős.

  – Ez a kolbász szörnyű borsos –
  szólt és tüsszentett a boltos.
  – Csípős itt a levegő –
  és tüsszentett öt vevő.

  Szólt egy kertész:
  – Hátha, hátha
  ez a híres nyári nátha.
  Tüsszögött az asztalos,
  kárpitos és kardalos,
  tüsszögött 16 asszony
  (és a pénztároskisasszony),
  hát a postás mit csinált?
  Sörösüvegbe
  trombitált.

  Annyira, de annyira tüszköltek, prüszköltek, trombitáltak, harsonáztak (a soványabbak élesen
  tüsszöngettek), hogy a befőttesüvegek meg a konzervek elkezdtek táncolni a nagy-nagy középső polcon, a
  vaskosarak pedig a bejáratnál ugrálva csattogtatták a vasfülüket. Úgy látszott, hogy már a fal is bedől.

  „Jaj
  – gondolta Lackó -,
  jobb volna most másutt lenni
  – gondolta Lackó -,
  például kirándulni menni
  – gondolta Lackó -,
  vagy mondjuk a Balatonban fürödni,
  vagy a holdba menni, vagy Aligán aludni,
  vagy jobb volna, ha most zsiráf lehetnék,
  és Afrikában szép csöndben legelnék,
  vagy itt a pulton lennék karfiol,
  de
  a legjobb volna, ha nem lennék SEHOL
  – gondolta Lackó.”
  Közben tovább folyt a tüsszentőverseny.

  „De hát mitől van ez?” – kérdezgették az emberek.
  De mitől van ez, mitől?
  Mint mikor a bors kidől –
  Hisz ki is dőlt, emberek,
  nézzétek, ott egy gyerek.
  Ő,
  tüssz,
  ő csinálta,
  ő,
  prüssz,
  szétcibálta,
  tüssz,
  prüssz,
  földre szórta,
  borsa lépünk,
  tüssz-prüssz, tüssz-prüssz,
  borsra, borsra.

  Lackó csak állt, és nagyon-nagyon piros volt mind a két füle.
  És ekkor – igen, éppen abban a pillanatban – egyszerre csak előlépett Bors néni. Gömbölyű kis néni volt, apró, ősz konttyal a fején. Hogy honnan lépett elő? Azt nem volna könnyű megmondani. Talán a polcok közül lépett ki, talán a kenyeres pult mögül, de az is lehet, hogy a hűtőszekrényből bújt elő, kezében két csomag fagyasztott tonhallal. Lehet, hogy egyenesen a falból jött ki, vagy fölpattintotta egy csokoládés doboz fedelét, és onnan penderült a földre. Eddig senki sem látta. De most ott volt. Mindenki ránézett.

  Bors
  néni,
  Bors,
  gömbölyű, de gyors,
  Bors
  néni,
  apró néni,
  szétgurult a bors!

  – Semmi baj, gyerekeim – mondta Bors néni. – Rá se rántsatok, gyerekeim – mondta Bors néni. – Csak egy
  kis helyet adjatok, mert nagy lélegzetet akarok venni. – És amikor eltágultak mellőle az emberek, elkezdte
  beszívni a levegőt. Eddig is kerek volt az arca, de most olyan gömbölyű lett, mint két cipó. És fújt egyet.
  Aztán még egyet fújt.

  Míg Bors néni fújtatott,
  szállni
  kezdtek a
  borsmagok.
  Szépen összeállt a borspor,
  nem tüsszentett már senki borstól.
  És amint fújt, újra, újra,
  a borsot mind VISSZAFÚJTA.
  A zacskóba belefújta –
  ott a zacskó telefújva.
  Az emberek csak néztek, néztek, hol a zacskóra, hol Bors nénire, annyira néztek, hogy a szemük valósággal
  kinyúlt a fejükből, mint a csigáé. De aki a legboldogabban nézett, az biztosan Lackó volt. Aztán kiabálni
  kezdtek:
  – Bors
  néni,
  Bors,
  gömbölyű, de gyors,
  Bors
  néni,
  apró néni,
  visszament a bors!
  De Bors néni akkor már az ajtóban állt.
  – Ennyi mára elég lesz, gyerekeim – mondta, és már ott se volt. Sokan utána futottak, körülnéztek, de az
  utcán nem volt senki. Senki.
  És Lackó szépen hazament a borssal.

  Pin It on Pinterest