Skip to content

Az ügyes mesterek (litván népmese)

  Mester emberek

  Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király. Volt neki két mesterembere: az egyik mindent aranyból készített, a másik fából. Egyszer megparancsolta nekik, hogy mutassák meg, hogy mit tudnak.

  Az aranyműves készített aranyból egy kacsát, majd megparancsolta, hogy töltsenek meg egy dézsát vízzel. Beleteszi a kacsát, az úszik a vízen és mondja: háp-háp, háp-háp…

  A királyné így szól.

  – Hiszen ez él!

  – Nem – mondja az aranyműves. Kiveszi az állat összes ízületét, megmutatja, hogy nem él.

  Az asztalos pedig készített egy sast. Amikor készen lett, ráült és háromszor körberepülte az udvart, majd odament a királyhoz. A királyné is ott ült mellette.

  – No, mit tudok?

  – Hát… szavakkal nem lehet kifejezni.

  A királyfi pedig fogta magát, felszállt a sasra és elrepült. Mindenki kiabált utána:

  – Hol vagy, hol vagy, hol vagy?

  Ő azonban eltűnt a sassal együtt, senki sem tudta, hogy hová. Ezért megverték a szegény mesterembert, majd börtönbe vetették. Mondta a király:

  – Ezt azért tesszük, hogy ne csinálhass több ilyen ördöngős szerkezetet! Ha pedig nyolc napon belül nem jön haza a fiam, lefejeztetlek!

  No, most mi lesz vele? Bezárták a börtönbe. A szegény ember ott ül egymaga a cellában.

  A királyfi pedig csak szállt, szállt, míg el nem jutott egy másik birodalomba. Bement egy kis kunyhóba. Ott talált egy öregasszonyt.

  – Fogadj be engem, néni, egy éjszakára!

  – Miért ne fogadnálak be – mondja az öregasszony. – Egy jó embert?

  Amint mondta, be is fogadta, majd lefeküdtek aludni. A fiú fogta a sast, összehajtogatta és betette a feje alá.

  – Én itt senkit sem ismerek – mondja a király fia. – Nagyon messziről jövök. No, anyó, meséld el, hogy mi újság van nálatok!

  – Hát – mondja – nincs semmi újság. Csak van itt egy királylány, akit befalaztak egy olyan fallal, hogy senki se tudjon bemenni hozzá, és ő se jöhessen ki. Ott lakik a fal mögött, senkit sem lát.

  A fiú csak ezt gondolja: “Várj csak…” Éjfélkor elővette a sast, felült rá és elrepült ahhoz a királylányhoz. Odarepült az ablakhoz, amin keresztül nem lehet kilátni. Megzörgette. A királylány beengedte. És beszélgetnek.

  – Tetszel nekem – mondja a fiú.

  – És ha tetszem? Én nem mehetek hozzád. Az apám nagyon kegyetlen, kivégeztet.

  És a szolgálók, a nevelők meghallották, hogy beszélgetnek. Reggel elszaladtak, és elmesélték az apjának, hogy járt a lánynál valaki. A király megparancsolta, hogy keressék meg, de a fiú, miután elbeszélgetett, visszarepült az öregasszonyhoz és lefeküdt. Jönnek ám a katonák, és viszik magukkal. A király megparancsolja, hogy akasszák föl. Fel is állítják az akasztófát.

  – Most fel fogunk akasztani – mondja a király. – Hogyan tudtál bemászni a lányomhoz, hogy én nem vettelek észre? Oda nem mehet be senki!

  Erre mit tesz a fiú? Semmit, csak hallgat. Hívják az embereket, hogy nézzék meg, hogy hogyan akasszák őt fel. Megjöttek a katonák. A fiú akkor így szólt:

  – Tudjátok mit, van hozzátok egy utolsó kérésem. Hozzátok el azt a kis csomagot, ami ott van a párnám alatt annál az öregasszonynál.

  Elengedték a katonákat, azok elhozták a csomagot. A királyfi összerakta a sast, felült rá – csak ennyit láttak. Odarepült a királylány ablakához, magához vette a lányt. Mindketten a sasra ültek és elrepültek haza. Hát nincs kit akasztani…

  Látja a király, látja a mester is a börtön ablakán át, hogy repül a királyfi. És nem egyedül, hanem a menyasszonyával. Elhozta a királylányt, és feleségül vette.

  A mestert kieresztették a börtönből.

  Az esküvő után a királyfi sokáig és nagyon szépen élt a feleségével.

  Pin It on Pinterest