A vándorló róka (orosz népmese)

A vándorló róka
Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 2 Átlag: 4.5]

Élt egy faluban egy vándorló róka. Tyúkot talált és elindult vele. Ment, mendegélt, amíg rá nem esteledett. Ekkor betért egy házhoz, de nem talált senkit otthon. Na jó, ment tovább a másikhoz, bekiáltott:
– Nénike, nénike!
Kijön a gazdasszony.
– Ki az, ki van ott?
– Én vagyok, egy vándorló róka. Nem adnának nekem szállást éjszakára?
– Nincs hova fektessünk, mindenütt hálnak.
Megy a róka tovább, a harmadik házhoz. Itt is bekiált:
– Nénike, nénike!

Kiszól a gazdasszony:
– Ki van ott?
– Én vagyok, egy vándorló róka. Nem adnának nekem szállást éjszakára?
– Nincs hova fektessünk, mert itt vagyok én az öreggel meg a leányom és a fiaim. A padon, ha meg nem hálnáL
– Nem számit, meghálok én a padon is.A farkamat a pad alá lógatom, behunyom a szemem és alszom.
Gondolkozik az asszony, azután azt mondja:
– Na, nem bánom, gyere be.
Bemegy a róka s mindjárt kérdi:
– De a tyukomat hová tegyem?

Feleli rá az asszony:
– Oda be a kemence alá.
Jól van, a róka betette a tyúkot a kemence alá. lefeküdt a padra, a farkát a pad alá lógatta és elaludt. Kora hajnalban felkelt, a tyúkot megette, a tollait elrakarította és visszafeküdt. Reggel a háziakkal felkelt a rendes időben és búcsúzni kezdett:
– Nénike, én megyek. Krisztus áldja meg magukat. De hol van az én tyúkocskám?
– Ott, a kemence alatt keresd, ahová tegnap tetted.
A róka benézett a kemence alá, de a tyúk nem volt ott.
– Nincs, itt nincs.
Mondja az asszony:
– Már hogyne volna, keressük csak meg jobban!
Ám végül be kellet: látnia, hogy nincs meg a tyúk. Ekkor így szólt a róka:
– A tyúkért cserébe adjanak nekem egy récét.
Gondolkozott, gondolkozott az asszony, s azt mondta végre:
– Oda kell adni neki a récét. Olyan aranyos, olyan árva szegény. Megfogták a récét, odaadták, ő megköszönte és odébb állt. Ment, ment, mendegélt, míg csak rá nem esteledett.

Ekkor bekiáltott egy házhoz:
– Nénike, nem adnának szállást éjszakára?
Feleli az asszony:
– Nincs hová fektessünk, mindenütt hálnak. Csak a padon volna számodra hely.
– Nem számit, lefekszem én a padra is. A farkam a pad alá lógatom, behunyom a szemem s alszom.
Ahogy bemegy. mindjárt kérdi:
– De a récémet hová tegyem?
Mondja az asszony:
– Hát csak oda né, a libák közé.
Be is tette a récét a libákhoz, lefeküdt a padra, a farkát a pad alá lógatta és elaludt. Másnap kora hajnalban felkelt, a récét megette, a tollait eltakarította és visszafeküdt. Reggel a háziakkal felkelt a rendes időben és azt mondta:
– Én megyek, Krisztus áldja meg magukat. De hol van az én récécském?
– Hát csak ott, a libák közt.
– Ott nincs, már néztem. De nem baj, adnak nekem egy libát, ha már a récémet nem találjuk. Csakis ezért; másképp nem is kérném.

Odaadták a libát, és ő ment tovább. Ment, ment,  mendegélt, amíg csak rá nem esteledett. Gondolja magában: „Hol szálljak meg éjszakára? Hát egy nénikénél. ” Beklált:
– Nénike, nénike, nem adnának szállást éjszakára?
Klszól az asszony: ‘
– Nincs hely, mindenütt hálnak.
– Nem baj, lefekszem én a padra is, a farkamat a pad alá lógatom behunyom a szemem s alszom.

Avval bemegy s kérdi:
– De a libámat hová tegyem?
– Hát csak oda né, a blkaborjuhoz.
Betette a libát a borjuhoz, maga pedig lefeküdt a padra, a farkát a pad alá lógatta és elaludt. Kora hajnalban felkelt, a libát megette, a tollait eltakarította és visszafeküdt. Reggel a háziakkal együtt ismét felkelt és faggatni kezdte őket:
– Nénike, hol van az én libácskám?
– Hát ott a borjúnál – feleli a gazdasszony.
– Ott nincs. már néztem.
– Akkor hogy tegyük jóvá a kárt?
A libácskámért adják nekem a blkaborjút.
Az asszony gondolkozott, gondolkozott. azután megszólalt:
– Hogy adjuk neked, mikor nekünk is csak ez az egy van?
– Úgy. hogy nincs meg a libám. Ezért adják nekem, semmi másért. Megkapta a borjut. Ment, ment. mendegélt, amíg csak rá nem esteledett. Odamegy egy házhoz és bekiált:
– Nénike, nénike, nem adnának szállást éjszakára?
Gondokozik az asszony, egyszer csak megszólal:
– Nincs hely. Leányunk, fiaink vannak, én is az öreggel, nincs hova fektessünk.
– De hát hova menjek? Elhálok én a földön is, a farkamat magam alá dugom és úgy alszom.
Be is megy s mindjárt kérdi:
– De a borjúmat hova tegyem?
– Nálunk nincs hova betenned, kösd ki oda valahova.
Így is tett a róka. Megkötötte a borjút, bement a házba, lefeküdt a földre, a farkát maga alá húzta és elaludt. Kora hajnalban felkelt, a borjút széttépte, azzal visszafeküdt. Visszafeküdt, de reggel ismét felkelt és azt kérdezte:

– Nénike, hol van az én bikaborjúm?
– Hát ott van kikötve az udvaron.
Kiment a róka, megnézte a széttépett borjút, avval megint vissza a gazdasszonyhoz.
– Nénikém, szét van tépve! Ki tépte szét? Ezért a bikaborjúért nekem fogják adni a lányukat!
Gondolkodóba esett a gazdasszony, azután alkudozni kezdett:
– Egyetlen leányunk van, inkább egy fiút adnánk.
– Nem kell, én a leányt akarom.
Mondja a gazdasszony:
– Eridj, mosdjál meg. Addig mi bekötjük a leányunkat a zsákba és neked adjuk. A róka elment mosdani. Addig egy kutyát kötöttek a zsákba, hogy azt adják neki. Előjött a róka, vette a zsákot, megköszönte a gazdasszony szívességét és útnak indult. Ment, mendegélt, egyszer csak azt mondja
magában: „Mitől olyan nehéz ez a lány? K! kellene oldanom, megnéznem, hogy milyem szép-e vagy csúnya?”

Kioldotta, mire a kutya kiugrott a zsákból. Ahogy kiszabadult, elkezdte kergetni a rókát: ugatta, a farkát letépte, a bundáját össze-vissza szaggatta.
Sírt-rítt a vándorló róka, hogy őt így becsapták.
(fordította: Szőce Ráchel)